ทิฐิมา อนันตกุล
ขาย
0819595807
[email protected]
สุภาพร สุดชู
ขาย
0844472276
[email protected]
สุมาลี ธีรพิทยานนท์
ผู้จัดการฝ่ายขาย
0937438666
[email protected]
Last Update : 03/07/2015 09:36:10
กำแพงกันดิน ศิลาทุ่งคา
กำแพงกันดินขนาดกลาง
Last Update : 16:16:32 22/04/2017
กำแพงกันดิน Dura Hold
Brand : PKCM phuketcement
Model : ดูลาโฮลล์ Dura Hold
กำแพงกันดินสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ไม่ต้องใช้ปูนก่อ วางเสร็จใช้งานได้เลย
Last Update : 16:16:10 22/04/2017
อิฐบล็อก ขนาด 19 ซม.
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 13:59:06 12/04/2017
บล็อกปลูกหญ้า
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 13:58:40 12/04/2017
อิฐบล็อก ขนาด 7 ซม.
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 16:02:21 28/02/2017

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
3306
Total View
107998
© 2000-2008 CopyRight by Phuket Cement Co.,Ltd
Tel. ภูเก็ต 076526024 โคกกลอย 076452060  Fax. 076526026  Website. www.phuketcement.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login