จารุวรรณ (หยก) จรรอด
Sales and Product Specialist
0628699284
[email protected]
InstantBlue สารย้อมสีโปรตีน Coomassie Blue
Brand : Expedeon
Model : InstantBlue
เป็นสารเคมีชนิด Coomassie Blue พร้อมใช้งาน (Ready to use) สำหรับย้อมสีแผ่นเจลเล็กโทรโฟรีซีส (Gel Electrophoresis) เพื่อดูแถบโปรตีนหลังการแยกแล้ว ***สามารถขอรับตัวอย่าง ขนาดทดลองได้ค่ะ*** ***สินค้าพร้อมส่ง***
Last Update : 16:27:45 02/10/2017
RunBlue Gel Tank
Brand : Expedeon
เครื่องแยกสารโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าในแนวตั้ง และส่งถ่ายโปรตีนจากเจลสู่เมมเบรน
Last Update : 09:46:10 05/09/2017
FASP Protein Digestion Kit
Brand : Expedeon
ชุดย่อยโปรตีนตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ Mass spectrometry
Last Update : 09:45:31 05/09/2017
สารแบรดฟอร์ด - Bradford Ultra
Brand : Expedeon
สารวัดปริมาณโปรตีน Bradford แบบพร้อมใช้ (ready-to-use)
Last Update : 09:45:13 05/09/2017
Amintra Glutathione Resin
Brand : Expedeon
Affinity resin สำหรับแยก GST-tagged protein ให้บริสุทธิ์
Last Update : 09:44:54 05/09/2017

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
N/A
Total View
7402
© 2000-2008 CopyRight by Expedeon Asia Pte. Ltd.
Tel. 099-495-1684  Fax. 02-834-1684  Website. www.expedeon.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login