นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณพัชราพร ภาเรือง
หัวหน้าแผนกขาย SPD3
089-2862505
[email protected]

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
257
Total View
241491

Facility :
There are no Factory information found.Main Machine Information
 

เครื่องกลั่นโปรตีน (Distillation Unit)
เครื่องกลั่นตัวอย่างสำหรับหาปริมาณ ไนโตรเจน / โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl Nitrogen/protein, ammonium nitrogen, TKN, Direct distillation(DD), volatile acids/bases ตามมาตราฐาน AOAC, ISO, DIN, EPA เป็นต้น - ทำการกลั่นตัวอย่างแบบอัตโนมัติตั้งแต่ใส่ตัวอย่างจนกลั่นเสร็จ - สามารถปรับค่าปริมาณไอน้ำให้เหมาะกับชนิดของตัวอย่างได้ - มีระบบการกลั่นแบบช่วยลดปฏิกิริยาในหลอดกลั่น (Patented SAfE feature) - ติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจสอบความพร้อมในการทำงานเช่น ตำแหน่งหลอดกลั่น, การปิดประตู, ปริมาณสารสะลายในถังเก็บ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ - มีระบบป้อนตัวอย่างอัตโนมัติทั้งแบบ 20 และ 60 ตัวอย่างต่อเนื่อง สามารถคำนวณผลการวิเคราะห์ได้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ในรุ่น Kjeltec 8420, 8460)


Pages: 1Quality Control & Process :
Pages: 1
There are no quality control record found.


© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login