Miss. Jitsupak Booncharoentaweesuk
ประสานงานขาย
02-308-2102 ต่อ 113
[email protected]
แมลงหวี่ดำส้ม (Citrus blackfly)
แมลงหวี่?ดำ?ส้ม (Citrus blackfly) ชื่อ?วิทยา?ศาสตร์?: Aleurocanthus woglumi Ashby วงศ์?: Aleyrodidae อันดับ?: Hemiptera
Last Update : 22/11/2018 16:02:27
โรคใบไหม้มะเขือเทศ (Late blight)
โรคใบไหม้มะเขือเทศ (Late blight) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา: Phytophthora infestans
Last Update : 22/11/2018 16:00:32
เพลี้ยหอยขาวทุเรียน
เพลี้ยหอยขาวทุเรียน (Snowy white durian scale) วงศ์ : Diaspididae อันดับ : Hemiptera #ห้ามพ่นสารกำจัด?แมลง?ต่อไปนี้ เมื่อพบการระบาดของ ?เพลี้ย?หอย?ขาว?ทุเรียน?
Last Update : 22/11/2018 15:42:24
หนอนกอแถบลายสีม่วง
พบหนอนกอระบาดในนาข้าวเขตจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง เข้าทำลายข้าวตั้งแต่ข้าวเล็กจนถึงระยะข้าวออกรวง
Last Update : 22/11/2018 15:38:09
แมลงบั่ว
เกษตรกร?ชาวนาควรเฝ้าระวัง #แมลงบั่วออกอาละวาด?นาข้าว
Last Update : 22/11/2018 15:29:00
โรครากำมะหยี่ทุเรียน
โรครากำมะหยี่ทุเรียน (Velvet felt diseases) เป็นโรคอีกชนิดหนึ่งของทุเรียน
Last Update : 22/11/2018 15:17:34
โรคราสีชมพูในเงาะ
โรครา?สีชมพู?ในเงาะ
Last Update : 22/11/2018 15:13:17
โรคที่พบหลังการเก็บเกี่ยว"อโวคาโด"
โรคที่พบหลังการเก็บเกี่ยว"อโวคาโด"
Last Update : 22/11/2018 15:04:10
โรคไฟทอปธอร่าในดอกทุเรียน
#ยักษ์?ใหญ่?ใส่ใจห่วงใยพืช เฝ้าระวังโรคไฟทอปธอร่าลงดอกทุเรียน
Last Update : 22/11/2018 15:01:18
โรคใบไหม้มะเขือเทศ(Late blight)
โรคใบไหม้มะเขือเทศ (Late blight) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา: Phytophthora infestans อาการของโรค
Last Update : 21/08/2018 13:15:36
เพลี้ยแป้งมะละกอ (Papaya mealybug)
เพลี้ยแป้งมะละกอ (Papaya mealybug) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink, 1992 วงศ์ : Pseudococcidae อันดับ : Hemiptera
Last Update : 27/06/2018 10:18:45
โรคดอกเน่าในดาวเรือง(Anthracnose)
โรคดอกเน่าในดาวเรือง(Anthracnose) ที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา: Colletotrichum sp.
Last Update : 16/05/2018 16:19:34
หนอนกระทู้หอม (Beet army worm)
หนอนกระทู้หอม (Beet army worm) หรือในชื่ออื่นๆ เช่น หนอนหลอดหอม หนอนหอม หรือหนอนหนังเหนียว ชื่อวิทยาศาสตร์: Spodoptera exigua (Hubner) วงศ์ : Noctuidae อันดับ : Lepidoptera
Last Update : 16/05/2018 16:05:10
โรคหอมเลื้อย หรือ โรคแอนแทรคโนสในหอม ( Anthracnose )
โรคหอมเลื้อย หรือ โรคแอนแทรคโนสในหอม ( Anthracnose ) โรคหอมเลื้อยสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz) Sacc.
Last Update : 16/05/2018 16:01:34
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease)
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease) พบในข้าวทั้งนาปีและนาปรัง และทุกภาคของประเทศไทย สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Bipolaris oryzae หรือ ชื่อเดิม Helminthosporium oryzae (Breda de Haan.) Shoemaker, 1959
Last Update : 16/05/2018 15:58:51
โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง
โรคแอนแทรคโนสในมะม่วง สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz.
Last Update : 16/05/2018 15:56:19
โรคใบจุดสาหร่าย (Algal spot)
โรคใบจุดสาหร่าย หรือโรคใบจุดสนิม (Algal spot) มีสาเหตุเกิดจากพืชชั้นต่ำพวกสาหร่าย Cephaleuros virescens Kunze
Last Update : 16/05/2018 15:53:51
โรคใบจุดตากบ (frog-eye leafspot)
โรคใบจุดตากบ (frog-eye leafspot) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Cercospora capsici
Last Update : 16/05/2018 15:52:50
โรคเมล็ดด่าง (Dirty Panicle Disease)
มีสาเหตุมาจากเชื้อรา 6 ชนิด ได้แก่ 1. Curvularia lunata (Wakk) Boed. 2. Cercospora oryzae I.Miyake. 3. Bipolaris oryzae Breda de Haan. 4. Fusarium semitectum Berk & Rav. 5. Trichoconis padwickii Ganguly. 6. Sarocladium oryzaeSawada.
Last Update : 16/05/2018 15:52:06
เป็นทั้งข้าวเป็นทั้งยา
เป็นทั้งข้าวเป็นทั้งยา
Last Update : 12/04/2017 09:02:23
โทน่า
Last Update : 11:56:06 06/12/2018
โกเมน
Last Update : 11:55:43 06/12/2018
แอ็กทีฟอน 52
Last Update : 11:55:24 06/12/2018
แอ็กดิค10
Last Update : 11:55:04 06/12/2018
แอ็กจี้
Last Update : 11:54:46 06/12/2018
แม็กซ์แคบ
Last Update : 11:54:25 06/12/2018
ฮัคล์
Brand : ยักษ์ใหญ่
Last Update : 11:54:02 06/12/2018
นีโม
Brand : ยักษ์ใหญ่
Last Update : 11:53:44 06/12/2018
ซินโกร
Last Update : 11:53:22 06/12/2018
ซีโกร
Last Update : 11:53:04 06/12/2018
คอมโปเนนท์ บี
Last Update : 11:52:47 06/12/2018
โบแทรน 75
Last Update : 11:52:23 06/12/2018
แอ็กเบน เอฟ
Last Update : 11:51:58 06/12/2018
แอ็กท็อป35
Last Update : 11:51:00 06/12/2018
เดซี่
Last Update : 11:50:32 06/12/2018
อาร์นิลีน
Last Update : 11:50:06 06/12/2018
ออนเนอร์
Last Update : 11:49:42 06/12/2018
สโตรดี้
Last Update : 11:49:21 06/12/2018
สปาตั้น
Last Update : 11:48:59 06/12/2018
มาเฟอร์
Last Update : 11:48:36 06/12/2018

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
60
Total View
549213

Company Profile :
 
คุณประวิทย์ จิรัปปภา ก่อตั้งบริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ณ. วันที่ 4 ธันวาคม 2518 สำนักงานเริ่มแรกตั้งอยู่ที่ 1028/1 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ - ก่อตั้งโรงงานผลิตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2526 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 302 หมู่ 4 ซ.5 ถ.พัฒนา 3 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 บนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ - ย้ายสำนักงานบริษัทมาที่ ชั้น 22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เลขที่ 2922/268 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2536 - บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะบุกเบิก ผลิต และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ให้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของวงการเกษตรกรรมของประเทศ ภายใต้การปรับปรุงที่เราจะต้องตระหนักและห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพ และความพึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรไทย ตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมา ภายใต้นโยบายที่ทุกคนในบริษัทแอ็กโกรฯ ยึดมั่นร่วมกันว่า ?มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย? บริษัทในเครือทั้งหมด 3 บริษัท ดังนี้ 1. บริษัท แอ็กโกร (ประเศไทย) จำกัด 2. บริษัท ไซมาเคมี จำกัด 3. บริษัท แพ็คกิ้ง แอ็ก จำกัด
 

สินค้าใหม่(New Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 
สินค้า(Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by AG-GRO (Thailand) Co.,Ltd.
Tel. 023082102  Fax. 023082487  Website. www.aggrogroups.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login