จารุวรรณ (หยก) จรรอด
Sales and Product Specialist
0628699284
jaruwan@expedeon.com
RunBlue Gel Tank
Brand : Expedeon
เครื่องแยกสารโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าในแนวตั้ง และส่งถ่ายโปรตีนจากเจลสู่เมมเบรน
Last Update : 09:46:10 05/09/2017
FASP Protein Digestion Kit
Brand : Expedeon
ชุดย่อยโปรตีนตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ Mass spectrometry
Last Update : 09:45:31 05/09/2017
สารแบรดฟอร์ด - Bradford Ultra
Brand : Expedeon
สารวัดปริมาณโปรตีน Bradford แบบพร้อมใช้ (ready-to-use)
Last Update : 09:45:13 05/09/2017
Amintra Glutathione Resin
Brand : Expedeon
Affinity resin สำหรับแยก GST-tagged protein ให้บริสุทธิ์
Last Update : 09:44:54 05/09/2017
Prestained Marker: Tri-colour
Brand : Expedeon
สารเทียบขนาดโปรตีนมาตรฐาน สามารถใช้วิเคราะห์โปรตีนที่มีขนาด 5 kDa - 180 kDa
Last Update : 09:44:18 05/09/2017

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
N/A
Total View
5399

Company Profile :
 
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์โปรตีนและพันธุศาสตร์ เครื่องแยกโปรตีน อุปกรณ์และสารเคมีสำหรับแยกและหาปริมาณโปรตีน สารเคมีและอุปกรณ์สำหรับเตรียมตัวอย่าง โปรตีนและพันธุศาสตร์ ผลิตโดย เอ็กซ์พีเดียน ลิมิเต็ด (Expedeon Limited) ประเทศสหราชอาณาจักร
 

สินค้าใหม่(New Products) :
 
สินค้าแนะนำ (Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 


© 2000-2008 CopyRight by Expedeon Asia Pte. Ltd.
Tel. 099-495-1684  Fax. 02-834-1684  Website. www.expedeon.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login