Indented Wire
Brand : SWI
Model : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. / 5 มม. / 6 มม. / 7 มม. / 8 มม. / 9 มม.
ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง แบบมีรอยย้ำอย่างตรง มอก. 95-2540
Last Update : 09:47:52 13/08/2020
Chevron Wire
Brand : SWI
Model : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. / 5 มม. / 7 มม.
ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง แบบมีรอยย้ำอย่างเฉียง มอก. 95-2540
Last Update : 09:47:43 13/08/2020
Crimped Wire
Brand : SWI
Model : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. / 5 มม.
ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง แบบหยัก มอก. 95-2540
Last Update : 09:47:33 13/08/2020
PC Strand
Brand : SWI
Model : ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.3 มม. / 9.5 มม. / 12.4 มม. / 12.7 มม. / 15.2 มม.
ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิด 7 เส้น มอก. 420-2540
Last Update : 09:47:19 13/08/2020

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
12191
Total View
420

Company Profile :
 
บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2539 ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC Wire) และลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC Strand) ประเภทความผ่อนคลายต่ำ ภายใต้เครื่องหมายการค้า SWI ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเที่ยงตรงและตรวจสอบคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์สูงเป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มอก.จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบัน SWI มีกำลังการผลิต 70,000 ตันต่อปี ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนบริษัทต่างชาติเป็นจำนวนมาก
 

สินค้าใหม่(New Products) :
 
สินค้าแนะนำ (Recommend Products) :
 
สินค้าขายดี (Best Selling) :
 


© 2000-2008 CopyRight by SIAM WIRE INDUSTRY CO.,LTD.
Tel. 038-088061-63  Fax. 038-088060
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login