AEC ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
AEC ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
Last Update : 10/10/2011 11:05:33
INCOTERMS 2000 ::
โดย คุณสุชิน สมุทวนิช ที่ปรึกษา หอการค้านานาชาติ ประจำประเทศไทย – ICC Thailand ที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย ที่ปรึกษา ชมรมธุรกิจต่างประเทศ สมาคมธนาคารไทย
Last Update : 18/04/2011 11:29:35
คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กที่น่ารู้
คำศัพท์เกี่ยวกับเหล็กที่น่ารู้
Last Update : 18/03/2011 09:36:02
ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น
ทฤษฎีการตัดโลหะแผ่น
Last Update : 11/03/2011 15:41:46
กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า
กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า
Last Update : 11/03/2011 15:14:12
Electric Rail Drilling Machine เครื่องเจาะเหล็กรางรถไฟใช้ไฟฟ้า
Brand : JEI Solutions
Model : Rail Electric
เครื่งเจาะเหล็กรางรถไฟแบบใช้ไฟฟ้า
Last Update : 09:13:51 18/07/2018
เครื่องบากขอบท่อ OD-mounted Auto-feed Pipe Beveling Machine
Brand : Wellnit
Model : ISO series
เครื่องบากขอบท่อไฟฟ้าแบบครอบด้านนอก ขนาดท่อตั้งแต่ OD 28 - 114 หมุนด้วยสว่าน METABO
Last Update : 09:13:27 18/07/2018
เลื่อยสายพานอัตโนมัติ CNC Automatic band saw
Brand : Goldlink-Arntz Saws
Model : GZ
เลื่อยสายพาน CNC ตัดโลหะ ตั้งความยาวและจำนวนชิ้นงานที่จะตัดได้อัตโนมัติ
Last Update : 09:13:04 18/07/2018
เลื่อยสายพานตัดองศาCNC Mitre Cutting Band Saw Machine
Brand : IPM CNC Machinery
Model : SAW 1050และ 1250
เลื่อยสายพานอัตโนมัติ CNC ตั้งโปรแกรมตัด 0-45 องศา ตัดเหล็กกล่อง บีม เหล็ก C เหล็กฉาก และท่อ
Last Update : 09:12:44 18/07/2018
เลื่อยสายพานกึ่งอัตโนมัติตัดองศาSemi-Automatic Mitre Cutting Band Saw Machine
Brand : Goldlink-Arntz Saws
Model : GLD-4235Z
เลื่อยสายพานกึ่งอัตโนมัติ ตัดตรงและองศา ตัดเหล็กกล่อง เหล็กฉาก ท่อ และโปรไฟล์
Last Update : 09:12:21 18/07/2018

Job Announcement

Position : วิศวกรขาย ช/ญ
( รับ อัตรา)


คุณสมบัติผู้สมัตร :
เพศ ชาย - หญิง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

รายละเอียดของงาน :
ต้องการผู้มีความรู้พื้นฐานด้วยเทคนิค ช/ญ ประสบการณ์ 1-2 ปี ทำงานติดต่อ แนะนำสินค้าให้กับบริษัท และโรงงานในเขตชลบุรี ระยอง เงินเดือน+ค่านํ้ามัน+ค่าโทรศัพท์+ค่าสึกหรอรถ ++ คอมมิชชั่น


สถานที่ปฏิบัติงาน : พลูตาหลวง สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี


เงินเดือน : ตามตกลง


ติดต่อ : คุณ สุชาสินีTel. 038 110 789,038 110 793

วันที่ลงประกาศ : 2015-08-24 16:49:25


© 2000-2008 CopyRight by KUSUMA Intertrading Co.,Ltd
Tel. 038 110 789,038 110 793,033 132 800  Fax. 038 110 794  Website. www.kusumaintertrading.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login