โคมไฟกันน้ำ/กันฝุ่น เหล็ก 2x36w.
Brand : SILVERLIGHT
Model : บอดี้ เหล็ก ฝาครอบอะคริลิคใส
คลิ๊ปล๊อคสแตนเลส , ฝาครอบอะคริลิคใส บอดี้ เหล็ก เคลือบด้วยสีฝุ่น อบด้วยอุณหภูมิตามมาตราฐาน
Last Update : 15:38:57 08/07/2024
โคมไฟกันน้ำ/กันฝุ่น สแตนเลส 2x36w.
Brand : SILVERLIGHT
Model : บอดี้ สแตนเลส
คลิ๊ปล๊อคสแตนเลส , ฝาครอบอะคริลิคใส
Last Update : 15:38:38 08/07/2024
โคมไฟ ZALUX กันน้ำ/กันฝุ่น 2x36w.
Brand : ZALUX
Model : ฝาครอบโพลีคาร์บอเนตท์
บอดี้ โปลิเยสเตอร์ เสริมใยไฟเบอร์กลาส (GRP)
Last Update : 15:38:20 08/07/2024
ไฟทางออกฉุกเฉิน
Last Update : 15:37:26 08/07/2024
โคมไฟฉุกเฉิน
Last Update : 15:37:14 08/07/2024
โคมโรงงานมีแผ่นสะท้อนแสง ขั้ว บิดล็อค 2x36
Brand : SILVERLIGHT
Model : ขั้วบิดล็อค
Last Update : 15:37:00 08/07/2024
โคมโรงงานมีแผ่นสะท้อนแสง ขั้ว ขาโต 2x36
Brand : SILVERLIGHT
Model : ขั้ว ขาโต
Last Update : 15:36:42 08/07/2024
โคมโรงงาน ปีกเหล็ก 2x36
Brand : SILVERLIGHT
Model : ปีกเหล็ก
Last Update : 15:36:30 08/07/2024
โคมอกไก่ 2x36 ขั้วบิดล็อค
Brand : SILVERLIGHT
Model : ขั้วบิดล็อค
Last Update : 15:36:14 08/07/2024
โคมอกไก่ 2x36 ขั้วกันน้ำ
Brand : SILVERLIGHT
Model : ขั้วกันน้ำ
Last Update : 15:36:04 08/07/2024
โคมสั่งทำพิเศษ
Last Update : 15:35:34 08/07/2024
โคมสั่งทำพิเศษ
Last Update : 15:35:22 08/07/2024
โคมลอยตะแกรงสีดำ 1x36
Brand : SILVERLIGHT
Last Update : 15:35:09 08/07/2024
โคมลอยตะแกรงพิเศษต่อความยาว 1x36
Brand : SILVERLIGHT
ต่อความยาว หัวท้ายพิเศษ
Last Update : 15:34:55 08/07/2024
โคมฝังฝ้าหน้าอะคริลิค 3x18w.(60x60)
Brand : SILVERLIGHT
Model : อะคริลิคสีนม
Last Update : 15:34:30 08/07/2024
โคมฝังฝ้าหน้าอะคริลิค 2x36w.(60x120)
Brand : SILVERLIGHT
Model : อะคริลิคสีนม
Last Update : 15:33:29 08/07/2024
โคมฝังฝ้าหน้าอะคริลิค 2x36w.(30x120)
Brand : SILVERLIGHT
Model : อะคริลิคสีนม
อะคริลิคใส, อะคริลิคสีนม, อะคริลิคลายเม็ดใส, อะคริลิคผิวส้มใส
Last Update : 15:33:15 08/07/2024
โคมฝังฝ้าหน้าอะคริลิค 2x18w.(30x60)
Brand : SILVERLIGHT
Model : อะคริลิคสีนม
Last Update : 15:33:03 08/07/2024
โคมฝลัดไลท์ 70w.,150w.
ใช้กับหลอดเมทัลฮาไลด์ชนิดคอมแพ็ค (MHN-TD)
Last Update : 15:32:51 08/07/2024

:: AEC Language Support ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
390
Total View
241647

Knowledge

โคมอกไก่(V-Shape)
โคมอกไก่ หรือ โคม V-Shape เป็นโคมชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการติดตั้งบนอาคารสำนักงาน โรงเรียน และโกดังสินค้า จนหลาย ๆคนเรียกว่า "โคมโรงเรียน"
Last Update : 12:21:47 11/10/2022
โคมตัวยู (U-Shape)
โคมตัวยู คือโคมที่มีลักษณะส่วนหัวด้านหน้าคล้ายตัว U จึงนิยมเรียกกันว่าโคมตัวยู ซึ่งโคมตัวยูจะมีฝาครอบเป็นโพลีคาร์บอเนต(PC)หรืออะคริลิคนั้นเอง
Last Update : 09:51:17 14/09/2022
หลอด T5 ,T8 แตกต่างกันอย่างไร
ในปัจจุบันมีการผลิตและจําหน่ายหลอดหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 โดย T8 ใช้ไฟฟ้า 36 วัตต์ และได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เริ่ม มีการใช้หลอดผอมใหม่ หรือ T5 ที่ใช้ไฟฟ้าเพียง 28 วัตต์ ซึ่งเมื่อรวม บัลลาสต์ แล้วใช้ไฟฟ้า 31 วัตต์ เทียบกับ 46 วัตต์ สําหรับหลอด T8 รวมบัลลาสต์ จึงทําให้ประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 30% แต่ปัญหา คือ ราคา ติดตั้งค่อนข้างแพง ส่วนการติดตั้งหลอด T5 เพื่อใช้ทดแทนหลอด T8 เดิมที่มีอยู่
Last Update : 11:31:06 27/06/2022
บัลลาสต์คืออะไร
บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการใช้งานควบคุมการทํางานของหลอดก๊าซดีสชาร์จ นอกจากจะช่วยในการทํางานของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างให้สมบูรณ์แล้ว ยังมีผลต่อการควบคุมฟลักซ์การส่องสว่าง อายุการใช้งานของหลอด
Last Update : 09:25:21 29/04/2022
ลัักษณะการกระจายแสงของโคมไฟประเภทต่างๆ
โคมไฟที่สร้างขึ้นมามีลักษณะของการกระจายแสงสว่างต่าง ๆ กันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของงานประเภทนั้นๆ เมื่อมีการกระจายแสงสว่างออกเป็นหลาย ๆ ลักษณะ ก็จําเป็นจะต้องมีการจัดหมวดหมู่หรือจําแนกประเภทของการกระจายแสงสว่างของดวงโคมนั้นออกไป โดยใช้หลักการของการกระจายแสงสวางในแนวดิ่งของดวงโคม โดยพิจารณาจากอัตราส่วนของปริมาณพลักซ์การส่องสว่างที่พุ่งออกมาจากดวงโคมที่ลงสู่พื้นต่อปริมาณของแสงสว่างที่กระจายออกจากดวงโคมขึ้นสู่เพดาน
Last Update : 11:27:01 30/03/2022
หลอดไฟ / หลอดไฟฟ้ามีกี่ชนิด อะไรบ้าง
หลอดไฟ หรือหลอดไฟฟ้า เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดแสงสว่าง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ หลอดอินแคนเดสเซนต์ (Incandescent lamp) หลอดปล่อยประจุ ก๊าซหรือหลอดดีสชาร์จ (Discharge Lamp)และหลอดประเภทเรืองแสงในตัว (Luminescence Lamps)
Last Update : 16:39:39 22/03/2022
วิธีการเลือกซื้อ โคมไฟโรงงาน
โคมโรงงาน? หรือ ?โคมไฟโรงงาน? เป็นโคมไฟที่ตั้งชื่อเรียกตามสถานที่่ที่นำไปใช้งานมากที่สุดนั้นคือ โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากโคมโรงงานมีคุณสมบัติของความประหยัดเป็นพื้นฐาน นั้นคือราคาตัวโคมโรงงานค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับโคมไฟประเภทอื่นๆ และ คุณสมบัติในการประหยัดพลังงานของโคมโรงงานเพราะเป็นโคมที่ให้แสงสว่างสูง
Last Update : 11:18:32 11/03/2022
วิธีการต่อวงจร หลอดไฟ LED กับ โคมไฟโรงงาน
ในปัจจุบันหลอดไฟ LED เริ่มเข้ามามีบทบาทมาก เนื่องคุณสมบัติของหลอดไฟ LED ที่โดดเด่นคือ ทนทาน กินไฟน้อย ตัวหลอดไฟมีความร้อนน้อยมาก แตกต่างกับหลอดไฟประเภทอื่นๆ ที่แตะตัวหลอดระหว่างใช้งานไม่ได้ เพราะร้อนมากเนื่องจากทำงานโดยเผาไส้เพื่อให้เกิดแสงสว่าง
Last Update : 11:40:58 03/02/2022
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดเปลือย (Bare Type)
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดเปลือย (Bare Type) เป็นโคมไฟที่ให้แสงสว่างทุกทิศทาง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้เน้นความสวยงามมากนัก แต่ต้องการประหยัดไฟฟ้า
Last Update : 11:24:46 26/01/2022
4 เทคนิคหลักในการเลือกซื้อหลอดไฟ LED
การเลือกซื้อหลอดประหยัดไฟ LED ในปัจจุบัน ไฟ LED มีให้เลือกซื้อมากมายหลายแบบ การเลือกซื้อและใช้หลอด LED จึงขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นหลัก
Last Update : 14:29:03 14/01/2022
ห้องสะอาด(cleanroom) และการเลือก โคมคลีนรูม
เทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ในปัจจุบันนั้นมีการพัฒนาและก้าวหน้าไปมาก มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูง (high technology)มาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งในกระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีการควบคุมสิ่งปนเปื้อนในอากาศภายใต้ สภาวะแวดล้อมที่สะอาดหรือห้องสะอาด(cleanroom) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดี ห้องสะอาดจะต้องปราศจาก ฝุ่นละอองใดๆเกือบทั้งหมด
Last Update : 14:04:17 07/01/2022
วิธีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง
การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างมีหลายวิธี เราจึงอ้างอิงจากแนวปฏิบัติตามกฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ( Illumination Measurement)
Last Update : 13:21:58 24/12/2021
ประสิทธิผลของหลอดไฟและ สมรรถนะของระบบแสงสว่าง และกฎหมายมาตรฐานความเข้มแสง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ โคมไฟ หลอดไฟ บัลลาสต์ เพื่อให้เกิดความสว่างกับพื้นที่ใช้งานเช่น สำนักงาน ,ทางเดิน , ถนน เป็นต้น ดังนั้น หลักการที่สำคัญในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง คือการติดตั้งุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพสูงและมีความสว่างเพียงพอกับความต้องการของแต่ละพื้นที่
Last Update : 09:27:52 17/12/2021
โคมติดลอย ของ Silverlight มีอะไรบ้าง?
ในปัจจุบันโคมไฟมีหลากหลายชนิด สามารถตามลักษณะการติดตั้ง ได้แก่ โคมไฟติดเพดาน/โคมไฟติดลอย , ติดฝังเพดาน ,ติดผนัง ซึ่งโคมส่วนของ Silverlight เป็นโคมติดลอย ซึ่งสามารถติดตั้งแบบติดลอยหรือแขวนได้
Last Update : 16:17:28 06/12/2021
IP ใน โคมกันน้ำ กันฝุ่น บอกอะไรได้บ้าง?
IP ย่อมาจากคำว่า Ingress Protection Rating หรือ ?ค่ามาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ? (ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า) ซึ่งถูกกำหนดโดยองค์กรที่มีชื่อว่า IEC (International Electrotechnical Commission) โดยค่าIPจะประกอบด้วยตัวเลขสองหลัก คือ ?เลขหน้า? ที่เป็นค่าการป้องกันของแข็งหรือฝุ่น กับ ?เลขหลัง? ซึ่งเป็นการป้องกันของเหลวหรือน้ำ ยิ่งตัวเลขยิ่งสูง ก็จะบ่งบอกว่าสามารถป้องกันสิ่งนั้นได้มากขึ้นนั่นเอง
Last Update : 13:55:26 01/12/2021
โคมกันน้ำ กันฝุ่น (WEATHER PROOF)
โคมกันน้ำ กันฝุ่น เป็นโคมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริเวณเหมาะสำหรับใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม ,โรงงานเครื่อสำอาง,LABORATORY,อุตสาหกรรมห้องเย็น,ดีพาร์ทเมนท์สโตร์, คลังสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, โชว์รูมต่างๆ, สถานศึกษาต่างๆ จึงมีความทนทานมากกว่าโคมแบบปกติทั่วไป
Last Update : 11:36:11 22/11/2021
ฝาครอบโคม โพลีคาร์บอเนต(PC) & ฝาครอบโคม อะคริลิค (Acrylic)
ในปัจจุบันโคมพลาสติกมีอยู่หลายหลายรูปแบบ เช่น โคมหน้าอะคริลิค โคมพลาสติก โคมกันน้ำ กันฝุ่น โคมถนน หรือ โคมโรงงาน ที่ต้องใช้ฝาครอบโคม ซึ่งฝาครอบที่นิยมใช้คือ ฝาครอบ โพลีคาร์บอเนต , ฝาครอบโคม อะคริลิค ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ฝาครอบโคม โพลีคาร์บอเนต
Last Update : 09:26:34 17/11/2021
โคมหน้าอะคริลิค โคมหน้าพลาสติก หรือ โคมฟลูออเรสเซนต์กรองแสง (Diffuser Luminaire)
ในปัจจุบัน โคมหน้าอะคริลิค หรือ โคมพลาสติกเป็นอีกหนึ่งโคมที่ได้รับความนิยมมากในการติดตั้งตาม อาคารสำนักงาน, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า,โรงงานอุตสาหกรรม โดยจุดเด่นของโคมคือ ฝาครอบอะคริลิค ผลิตจากแผ่นอะคริลิค หรือที่เรียกกันว่า อะคริลิคพลาสติก กระจกอะคริลิค ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีความทนทาน มีน้ำหนักเบา
Last Update : 09:39:30 09/11/2021
ระบบแสงสว่างและแผ่นสะท้อนแสง
การเลือกใช้โคมไฟและหลอดไฟนั้น ควรคำนึงถึง การกระจายแสงของโคมไฟ และคุณภาพของหลอดไฟ รวมถึงตำแหน่งการติดตั้งโคมไฟ โดยแผ่นสะท้อนแสงที่ใช้ในโคมมีผลต่อการกระจายแสงของ และควบคุมแสงให้ไปในทิศทางที่ต้องการ
Last Update : 15:06:15 04/11/2021
วิธีการเลือกใช้ โคมตะแกรง อลูมิเนียม
โคมตะแกรง อะลูมิเนียม เป็นที่นิยมใช้กันมากในอาคารสำนักงาน, โรงพยาบาล, สถานศึกษาต่างๆ, อาคารสถานที่ราชการ, โรงงานอุตสาหกรรม, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้า, โรงแรม, ที่พักอาศัย รวมถึงโชว์รูมต่างๆ เพราะให้แสงจากโคมค่อนข้างมาก ซึ่งจะมีตัวสะท้อนแสงที่ทำจากแผ่นอะลูมิเนียม โดยโคมตะแกรงส่วนใหญ่จะมีค่า TR87% หรือค่าสัมประสิทธิ์ตัวสะท้อนแสง หมายถึง เมื่อแสงตกกระทบลงที่อะลูมิเนียมจะมีการสะท้อนกลับของแสง 87% นั้นเอง
Last Update : 16:45:51 27/10/2021


First | Previous | Next | Last

© 2000-2008 CopyRight by Silverlight Enterprises(1992) Co., Ltd.
Tel. 02-4517123-4 ,0863281149 , Line:@slsilverlight (มี@นำหน้า)  Fax. 02-4517124  Website. email :[email protected]
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login