ยุทธชัย รวยดี
web design
-
-
คิดถึงชุดสวย ๆ คิดถึง The Great Uniform
The Great Uniform เกิดจากการวมตัวกันของผู้ที่จบการศึกษาด้านแฟชั่นโดยตรงจากสถาบันชั้นนำของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมงาน The Great Uniform จึงเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านการออกแบบ และการตัดเย็บยูนิฟอร์มมานานกว่า 10 ปี
Last Update : 23/05/2012 11:56:22
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ Creative Economy
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัด “โครงการประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy”
Last Update : 23/05/2012 11:54:19
Mall eCommerce Sim
Brand : Dtac
Mall eCommerce Sim เดือนละ 589 บาท (ชำระค่าบริการล่วงหน้า 2 เดือน)
Last Update : 17:15:33 25/12/2018
DS-7604NI-SE/P
Brand : HIKVISION
Model : DS-7604NI-SE/P
Last Update : 15:30:33 19/04/2016
DS-7304HFI-SH (WLB)
Brand : HIKVISION
Model : DS-7304HFI-SH (WLB)
Last Update : 15:27:34 19/04/2016
DS-7216HGHI-E1
Brand : HIKVISION
Model : DS-7216HGHI-E1
Last Update : 15:24:43 19/04/2016
DS-7208HWI-SH
Brand : HIKVISION
Model : DS-7208HWI-SH
Last Update : 15:20:21 19/04/2016
ECIT
Last Update : 12:03:38 23/05/2012
ECIT e-MarketPlace
Last Update : 11:59:57 23/05/2012

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ Creative Economy

Last Update : 11:54:19 23/05/2012
Page View (1459)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย         จัด “โครงการประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy”              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านการสร้างแบรนด์แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ     ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจมีโอกาสในการพัฒนาแบรนด์ ธุรกิจแบบฉบับธุรกิจสร้างสรรค์ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมการเขียนแผนธุรกิจฟรี สามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองได้จริง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการโดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนัก รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นี้

          ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ ที่ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร. 02-697-6355-6 โทรสาร. 02-692-3750 E-mail: [email protected]

เว็บไซต์ www.utcc.ac.th/brandthaicenter 

facebook https://www.facebook.com/pages/Brand-Studies-and-Research-Center/188419441204357 
© 2000-2008 CopyRight by e-Industry Network Co., Ltd.
Tel. (662) 9132500 ต่อ 1526  Fax. (662) 9132500 ต่อ 1526  Website. www.e-industry.net
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login