เจนต้ามัยซิน ซัลเฟต 50 มก/มล ยาปฏิชีวนะ ยารักษาสัตว์
Brand : HITAGEN-50
Model : HITAGEN-50
Each 1 ml contains : Gentamicin Sulfate eq to Gentamicin base 50 mg ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย เจนต้ามัยซิน ซัลเฟล เทียบเท่า เจนต้ามัยซิน เบส 50 มิลลิกรัม
Last Update : 16:53:43 17/05/2019
อะม๊อกซี่ซิลลิน ไตรไฮเดรท 11.5 50 มก/มล ยาปฏิชีวนะ ยารักษาสัตว์
Brand : COLMOXIL
Model : COLMOXIL
Each 1 ml contains : Amoxicillin Trihydrate 11.5 gm (eq to Amoxicillin base 10.0 gm Conlistin Sulfate 25,000,000 IU ส่วนประกอบ : ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะม๊อกซี่ซิลลิน ไตรไฮเดรท 11.5 กรัม (เทียบเท่า อะม๊อกซี่ซิลลิน เบส 10 กรัม) โคลิสติน ซัลเฟต 25,000,000 IU
Last Update : 15:01:52 17/05/2019
อะม็อกซีซิลลิน ไทไฮเดรท 11.5 มก/มล ยาปฏิชีวนะ ยารักษาสัตว์
Brand : AMLISTIN
Model : AMLISTIN
Each 100 ml contains : Amoxicillin Trihydrate 11.5 gm (eq to Amoxicillin base 10.0 gm) Colistin Sulfate 25,000,000 IU ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะม๊อกซี่ซิลลิน ไตรไฮเดรท 11.5 กรัม (เทียบเท่า อะม๊อกซี่ซิลลิน เบส 10 กรัม) โคลิสติน
Last Update : 14:42:20 17/05/2019
คีโปรโทเฟ่น 10 มก/มล ยาปฏิชีวนะ ยารักษาสัตว์
Brand : คีโวติน
Model : KEVOTIN
Each 100 ml contains : Ketoprofen 10 gm ส่วนประกอบ : ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Ketoprofen 10 กรัม
Last Update : 14:23:47 17/05/2019
ไดไพโลน 500 มก/มล ยาปฏิชีวนะ ยารักษาสัตว์
Brand : NOVALCIN
Model : NOVALCIN
Each 1 ml contains : Driptrone 500 mg ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Dripurine 0.5 กรัม
Last Update : 13:55:21 17/05/2019

Page View  8837  
Product Information :

Product Name:  
ลินโคมัยซิน ไฮโดรคลอไรด์ ยาปฎิชีวนะในกลุ่มลินโคซามายด์ รักษาโรคติดเชื้อ ยาฉีดสำหรับสัตว์


Product Category:   เคมีภัณฑ์ และยา
Product Sub-Category:   ยาฉีดปราศจากเชื้อทั่วไป
Brand:   ลินโคเจ็ค 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ลินโคมัยซิน ไฮโดรคลอไรด์ 200 มิลลิกรัม (เทียบเท่า ลินโคมัยซิน เบส 176 มิลลิกรัม) Each 1 ml contain 200 mg (eq to Lincomycin base 176 mg)
     
 

สรรพคุณ : ลินโคมัยซิน เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มโคซามายด์ (Lincosamides) ใช้รักษาโรค

ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดเเกรมบวก เช่น Staphylococci spp, Steptococci spp

, Bordetella spp , Brachyspira hyodysenterriae และลินโคมัยซิน

ยังมีผลต่อเชื้อ Mycoplasma spp ด้วย 

 

© 2000-2008 CopyRight by THAINAOKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
Tel. 034-812-862-3  Fax. +66 3481 2865  Website. www.thainaoka.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login