ทิฐิมา อนันตกุล
ขาย
0819595807
[email protected]
สุภาพร สุดชู
ขาย
0844472276
[email protected]
Last Update : 03/07/2015 09:36:10
กำแพงกันดิน Sprit N' Stack
Model : Sprit N' Stack
เหมาะสำหรับจัดสวน อิฐจัดสวน ทำบ่อเลี้ยงปลา ล้อมต้นไม้ แต่งเนินให้สวยงาม ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร็จแล้วใช้งานได้เลย
Last Update : 09:04:52 25/02/2021
กำแพงกันดิน ศิลาทุ่งคา
กำแพงกันดินขนาดกลาง
Last Update : 16:55:52 23/02/2021
ขอบคันหิน
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 16:41:06 18/02/2021
กำแพงกันดิน Dura Hold
Brand : PKCM phuketcement
Model : ดูลาโฮลล์
กำแพงกันดินสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ไม่ต้องใช้ปูนก่อ วางเสร็จใช้งานได้เลย
Last Update : 11:10:53 25/01/2021
กำแพงกันดิน Pisa II
Model : Pisa II
กำแพงกันดินขนาดกลาง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร์จแล้วใช้ได้เลย สามารถรื้อและประกอบขึ้นใหม่ได้
Last Update : 11:09:54 25/01/2021

Page View  27023  
Product Information :

Product Name:  
กำแพงกันดิน Dura Hold


Product Category:   ก่อสร้างและโยธา
Product Sub-Category:   6. กำแพงกันดิน
Brand:   PKCM phuketcement 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   กำแพงกันดินสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ไม่ต้องใช้ปูนก่อ วางเสร็จใช้งานได้เลย
     
 

ก้อนมาตรฐาน      

DuraHold Standard  

305 มม. x 610 มม. x 1830 มม.

   (สูง x ลึก x ยาว)  

นำ้หนัก – 790 กก.

 

ก้อนมาตรฐานครึ่งก้อน

DuraHold Half Standard 

305 มม. x 610 มม. x 915 มม.

(สูง x ลึก x ยาว) 

นำ้หนัก – 395 กก.

ก้อนมุม     

DuraHold Corner

305 มม. x 610 มม. x 1830 มม.

   (สูง x ลึก x ยาว)  

นำ้หนัก – 658 กก.

ก้อนสลักหลัง     

DuraHold Tie-Back

305 มม. x 610 มม. x 1830 มม.

   (สูง x ลึก x ยาว)  

นำ้หนัก – 790 กก.

ก้อนครอบบน      

DuraHold Standard  

305 มม. x 610 มม. x 1830 มม.

   (สูง x ลึก x ยาว)  

นำ้หนัก – 790 กก.

 

ก้อนครอบบนครึ่งก้อน

DuraHold Half Standard 

305 มม. x 610 มม. x 915 มม.

(สูง x ลึก x ยาว) 

นำ้หนัก – 395 กก. 

ผลิตด้วยเทคนิคทันสมัยได้มาตรฐานสามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่ำ 350 กก./ตร.ซม.

(35 MPa) ทนต่อการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อมได้ดี

 

    เหมาะสำหรับงานป้องกันการพังทลายของดินบริเวณถนน สะพาน งานป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง สระน้ำ สวนสาธารณะ


 

© 2000-2008 CopyRight by Phuket Cement Co.,Ltd
Tel. ภูเก็ต 076526024 โคกกลอย 076452060  Fax. 076526026 จันทร์-เสาร์ 08:00 - 17:00 น.  Website. www.phuketcement.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login