นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  18244  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   1.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand:   FOSS, Denmark. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)
     
 

เครื่องวิเคราะห์โปรตีน/ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)

เป็นเครื่องมือสำหรับหาค่าปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน , TKN โดยวิธี Kjeldahl Method ตามมาตราฐาน AOAC, ISO, EPA, DIN ฯลฯ ใช้ได้กับตัวอย่างหลากหลาย เช่น อาหารสำเร็จรูป  อาหารสัตว์ วัตถุดิบ ธัญพืช ดินและปุ๋ย น้ำเสีย เป็นต้น

เครื่องมือทั้งชุดประกอบด้วย

1)    เครื่องย่อยสารแบบอัตโนมัติ (Digestion System-Auto)

2)    เครื่องดูดกำจัดไอกรด (Scrubber Unit)

3)    เครื่องกลั่นโปรตีน/ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (Auto Distilling Unit)

เครื่องย่อยสารแบบอัตโนมัติ ( Digestion System-Auto)

เป็นเตาย่อยสารแบบหลุมสำหรับหาปริมาณไนโตรเจน / โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl ตามมาตราฐาน AOAC, ISO, DIN, EPA เป็นต้น

- มีขนาด 8 , 20  ตัวอย่างสำหรับหลอดย่อยขนาด  250 ml. และ 40 ตัวอย่างสำหรับ       หลอดขนาด 100 ml.

- การทำงานของเครื่องมีให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ Basic ควบคุมการทำงานด้วยการตั้ง       ค่าอุณหภูมิและเวลาได้ หรือ  Auto สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้อัตโนมัติตลอด   ช่วงการย่อยตัวอย่าง

- มีระบบพักหลอดย่อยแบบ Racking สำหรับแขวนพักหลอดย่อย หรือ Auto Lift ช่วยใน   การยกขึ้น-ลงหลอดย่อย

- ใช้งานร่วมกับชุดดูดกำจัดไอกรดแบบไม่ต้องต่อกับแหล่งน้ำภายนอก สามารถควบคุม    แรงดูดอัตโนมัติในระหว่างการย่อย (เมื่อต่อเข้ากับเตาย่อยแบบ Auto)

เครื่องกลั่นโปรตีน / ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ( Auto Distillation Unit)

เครื่องกลั่นตัวอย่างสำหรับหาปริมาณ ไนโตรเจน / โปรตีน โดยวิธี Kjeldahl Nitrogen/protein, ammonium nitrogen, TKN, Direct distillation(DD), volatile acids/bases  ตามมาตราฐาน AOAC, ISO, DIN, EPA เป็นต้น

- ทำการกลั่นตัวอย่างแบบอัตโนมัติตั้งแต่ใส่ตัวอย่างจนกลั่นเสร็จ

- สามารถปรับค่าปริมาณไอน้ำให้เหมาะกับชนิดของตัวอย่างได้

- มีระบบการกลั่นแบบช่วยลดปฏิกิริยาในหลอดกลั่น (Patented SAfE feature)

- ติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจสอบความพร้อมในการทำงานเช่น ตำแหน่งหลอดกลั่น,         การปิดประตู, ปริมาณสารสะลายในถังเก็บ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและความ   ถูกต้องของผลการวิเคราะห์

ระบบป้อนตัวอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติทั้งแบบ 20 และ 60 ตัวอย่างต่อเนื่อง สามารถคำนวณผลการวิเคราะห์ได้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (ในรุ่น Kjeltec 8420, 8460)

 

Product Related
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
Brand : EYELA, Japan.
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login