นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  10370  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   1.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand:   FOSS, Denmark. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)
     
 

เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ ( Fat Extraction System)

Soxtec 8000 เครื่องสกัดไขมันและสารประกอบออกจากตัวอย่างโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณไขมันและการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ต่อไป ใช้ได้ทั้งในตัวอย่างอาหาร/อาหารสัตว์, PCB & PAH ในดิน, Oil & Grease ในน้ำเสีย หรือ Oil ในเส้นใย เป็นต้น

-  สามารถสกัดตัวอย่างได้พร้อมกัน 6 ตัวอย่าง

-  การควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรมแบบอัตโนมัติ

-  ตัวควบคุมการทำงานแยกออกจากตัวเครื่องสกัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

-  ตั้งโปรแกรมการทำงานและมีการเตือนเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนของการทำงาน

-  มีระบบเติมตัวทำละลายแบบปิดผ่านช่องเติมที่สามารถเลือกตำแหน่งตัวอย่างได้

-  มีอุปกรณ์ในการใช้งานร่วมเพิ่มความสะดวกและลดความผิดพลาดในการทำงาน

เครื่องไฮโดรไลซิส ( Hydrolysis Unit)

Hydrotec 8000 เป็นเครื่องย่อยตัวอย่างเพื่อแยกไขมันออกจากองค์ประกอบอื่นๆก่อนการนำไปสกัดไขมันด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ สำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณไขมันทั้งหมด (Total Fat) ในตัวอย่างอาหารและอาหารสัตว์

-  สามารถย่อยตัวอย่างได้พร้อมกัน 12 ตัวอย่าง

-  ตั้งโปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ

-  มีระบบเติม/ดูด สารละลาย แบบอัตโนมัติ

-  ตัวอย่างที่ได้จากการย่อยจากเครื่องนี้สามารถนำเข้าไปสกัดด้วยเครื่องสกัดต่อโดยไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะใส่ตัวอย่าง

 

Product Related
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
Brand : EYELA, Japan.
เครื่องทำน้ำเย็นหมุนเวียน (Low Temp. Circulator) CA-1116A
© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login