นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]

Page View  5410  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand:   FOSS, Denmark. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
     
 

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณกากใยอาหารจากการย่อยด้วยเอนไซม์ ( Fibertec  System E)

Fibertec E เป็นเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยโดยใช้วิธีการย่อยตัวอย่างด้วยเอนไซม์ สำหรับการหาปริมาณ Dietary  Fiber ในอาหารสำหรับการบริโภค

- สามารถทำงานได้ครั้งละ 6 ตัวอย่างพร้อมกัน

- ชุดกรองออกแบบให้ใช้ได้ทั้งการหา Total Dietary Fiber (TDF), Soluble Dietary Fiber (SDF) , Insoluble Dietary Fiber (IDF)

- ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุตัวอย่าง

- เป็นวิธีมาตราฐานตาม AOAC, AACC, NMKL, Asp. 

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login