นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  4416  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดความคงทนต่อแรงดึงของแป้งโด (Extensograph E)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   2.เครื่องตรวจสอบคุณภาพแป้ง,แป้งสาลี
Brand:   BRABENDER, Germany 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องวัดความคงทนต่อแรงดึงของแป้งโด (Extensograph E)
     
 

เครื่องวัดค่าความคงทนต่อการดึงของแป้ง (Extensograph - E)

เป็นเครื่องวัดค่าความคงทนต่อการยืดและความยืดตัวของโด โดยใช้แป้งโดที่เตรียมจากเครื่องบราเบนเดอร์ฟาริโนการฟ ตามมาตราฐาน AACC Method no. 54-10, ICC Standard no. 114/1, ISO 5530-2

- สามารถทำงานได้ทั้งกระบวนการตรวจสอบในเครื่องเดียวกัน โดยตัวเครื่องประกอบด้วยเครื่องปั้นและม้วนก้อนโด, ช่องหมักแป้งโด, ถาดใส่แป้งโด และชุดดึงแป้งโด

- ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแป้งสาลีที่มีกลูเตนและคุณสมบัติต่างๆ เพื่อการนำไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้อง

- ควบคุมการทำงานผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปที่ง่ายต่อการอ้างอิงวิธีมาตราฐาน

- คำนวณผลการวัดอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บในรูปไฟล์และสั่งพิมพ์เป็นรายงานการวิเคราะห์ได้

Addition Chamber ต่อเข้าด้านข้างเครื่อง

Addition Chamber ติดตั้งซ้อนกัน

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login