นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]

Page View  4108  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องหาความชื้น (Moisture Balance) รุ่น MB-45


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องชั่งนำ้หนัก,เครื่องวัดความชื้น
Brand:   OHAUS, USA. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องหาความชื้น (Moisture Balance) รุ่น MB-45
     
 

เครื่องหาความชื้น (Moisture Balance) รุ่น MB-45

ตั้งค่าและใช้งานง่าย – ด้วยหน้าจอแสดงผลแบบ dot matrix graphic display ที่แสดงข้อมูลต่างๆบนหน้าจอ

Halogen heating element  - สามารถให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

ฟังก์ชั่นใช้งานมากมาย – ติดตั้งซอฟท์แวร์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับ 50 โปรแกรมการวัดความความชื้นสำหรับตัวอย่างต่างๆที่ติดตั้งมาในเครื่อง และฟั่งก์ชั่นที่ให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานอีกมากมาย

คุณลักษณะการทำงานของเครื่อง ดังนี้

- สามารถชั่งน้ำหนักได้ 45 กรัม

- ความละเอียดในการอ่านค่าเป็น 0.01% หรือ 0.001 กรัม

- ถาดวัดตัวอย่างแบบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 เซนติเมตร พร้อมมือจับ

- ตั้งเวลาในการทำงานได้ 1 -120 นาที

- ตั้งอุณหภูมิในการทำงานได้ 50°C ถึง 200°C

- หน้าจอสามารถแสดงค่าต่างๆ ได้มากมาย ได้แก่ %Moisture, %Solid, Time, Weight, Statistics, Temperature, Test ID, Drying Curve

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login