นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  4407  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดความหนืด VR3000 (Rotary Viscometer)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องวัดความหนืดสารละลาย
Brand:   Viscotech, Spain. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องวัดความหนืด VR3000 (Rotary Viscometer)
     
 

เครื่องวัดความหนืด VR 3000 (Rotary Viscometer)

VR 3000 Viscometer เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบ rotational viscometer สำหรับการวัดความหนืดแบบรวดเร็วตามมาตราฐาน ISO 2555 และ ASTM (Brookfield method) เหมาะสำหรับตัวอย่างที่เป็นของเหลว หรือกึ่งของเหลว กับตัวอย่างหลากหลายชนิด เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง กาว ปิโตรเคมี สี เป็นต้น

- ค่าการวัดและพารามิเตอร์ต่างๆ จะแสดงบนหน้าจอเครื่อง

- อ่านค่าความหนืดเป็น mPas หรือ cP

- สามารถเลือกความเร็วรอบของ Rotor ได้ (รุ่น V1 – 19 ระดับ และ รุ่น V2 – 21 ระดับ)

- สามารถเลือกแบบของเครื่องให้เหมาะกับชนิดของตัวอย่างได้ 3 แบบ คือ

  • Version L (low viscosity)          พร้อมชุด Rotor จำนวน 4 อัน
  • Version R (medium viscosity)   พร้อมชุด Rotor จำนวน 6 อัน
  • Version H (high viscosity)        พร้อมชุด Rotor จำนวน 6 อัน

- มี Adapter ที่จะใช้งานกับตัวอย่างที่มีลักษณะเฉพาะต่างๆ ได้

- PC Base Software (สำหรับการเก็บข้อมูลในรูป excel เพื่อใช้ในการคำนวณ)

ชุดเครื่องมือมาตราฐานประกอบด้วย Viscometer, carrying case, set of standard spindles with storage rack, spindle guard, temperature sensor PT 100, calibration certification, user manual. 

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login