นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]

Page View  3751  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดความหนืด VK2000 (KREBS Viscometer)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องวัดความหนืดสารละลาย
Brand:   Viscotech, Spain. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   เครื่องวัดความหนืด VK2000 (KREBS Viscometer)
     
 

เครื่องวัดความหนืด (KREBS Viscometer) VK 2000

MYR KREBS Viscometer เป็นเครื่องวัดความหนืดที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับใช้ตรวจวัดค่าความหนืดของผลิตภัณฑ์สี, สีย้อม, หมึกพิมพ์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในกระบวนการผลิตและห้องควบคุมคุณภาพ

- สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ manual และ automatic

- ค่าความเร็วรอบคงที่ 200 rpm. และอ่านค่าในหน่วย KU, g, cP.

- BASE & LEVEL ADAPTER สำหรับเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับปริมาณตัวอย่าง

- ชุดเครื่องมือประกอบด้วย Viscometer, standard KREBS-type spindle, level adapter set (½ pint and 1 pint), assembly tools, standard glass beaker (low form), imperative for automatic mode.

 

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login