นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]

Page View  4294  
Product Information :

Product Name:  
ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86C (New Brunswick Ultra-Low Temperature Freezer)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   ตู้แช่,ตู้อบเพาะเชื้อ,เครื่องเขย่าสาร (Freezer, CO2 Incubator,Shaker)
Brand:   Eppendorf, Germany. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86C (New Brunswick Ultra-Low Temperature Freezer)
     
 

ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำชนิด -86 oC  (Ultra-Low Temperature Freezer)

New Brunswick ผลิตตู้แช่ด้วยมาตราฐานสูงสุดด้านคุณภาพด้วยการรวมจุดเด่นที่สำคัญ คือ ประสิทธิภาพสูง  ความปลอดภัยสำหรับตัวอย่าง และความสะดวกในการใช้งาน ไว้ด้วยกัน

New Brunswick ผลิตตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำออกมา 3 กลุ่ม คือ Innova, Premium และ HEF ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน รวมทั้งหมด 15 รุ่นให้เลือกใช้งานในช่วงความจุตั้งแต่ 101 – 725 ลิตร

Innova Freezer;

Model       U101         U360         U535         U725         C585         C760

Type         Upright      Upright      Upright      Upright      Chest         Chest

Capacity  101 L         360 L        535 L         725 L        585 L          760 L

Samples   6,000        25,200      33,600      50,400      41,600        57,200

Premium Freezer;

Model       U410         U570         U700         C340         C660           

Type         Upright      Upright      Upright      Chest         Chest

Capacity  410 L        570 L         700 L         340 L         660 L           

Samples  24,000      40,000      48,000       26,000       52,000        

HEF Freezer;

Model        U410         U570         C660         U725-G

Type          Upright      Upright      Chest         Upright

Capacity    410 L        570 L        660 L         725 L          

Samples    24,000     40,000       52,000      50,400         

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login