นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  6116  
Product Information :

Product Name:  
ตู้บ่มเชื้อควบคุม CO2 แบบเขย่า (New Brunswick - CO2 Incubator Shaker)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   5.ตู้แช่,ตู้อบเพาะเชื้อ,เครื่องเขย่าสาร (Freezer, CO2 Incubator,Shaker)
Brand:   Eppendorf, Germany. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
Short Description :   ตู้บ่มเชื้อควบคุม CO2 แบบเขย่า (New Brunswick - CO2 Incubator Shaker)
     
 

ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมแก๊ส CO2 แบบเขย่า(CO2  Incubator Shaker)รุ่น New Brunswick S41i

- เป็นตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ชนิดควบคุมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมระบบเขย่าภายในตัวเครื่อง

- สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ได้ 2 ชนิดในเวลาเดียวกัน โดยถาดวางตัวอย่างด้านบนสามารถใช้เพาะเลี้ยงเซลล์ชนิด adherent cell และ ถาดเขย่าทางด้านล่างสามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ชนิด suspension cell

- ระบบขับเคลื่อนการเขย่าใช้ลูกเบี้ยว 4 ตัว (4 eccentric drive) พร้อมระบบถ่วงน้ำหนัก (Triple-eccentric counter-balanced drive

- มีแผงควบคุมการทำงานของเครื่องและจอแสดงผลอยู่ด้านหน้าของเครื่อง แสดงค่าความเร็วรอบ อุณหภูมิ และเวลาด้วยตัวเลขผ่านหน้าจอแบบ touch screen LCD display

- ตั้งค่าความเร็วของการเขย่าได้ตั้งแต่ 25 ถึง 400 รอบต่อนาที โดยปรับความละเอียดได้ครั้งละ 1 rpm

- ตั้งเวลาการเขย่าได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 99.9 ชั่วโมง และเขย่าแบบต่อเนื่องได้

- ตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ สูงกว่าอุณหภูมิห้อง 5 องศาเซลเซียส ถึง 80 องศาเซลเซียส

- ตั้งโปรแกรมการทำงานได้

- รองรับถาดเขย่าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 46 x 46 เซนติเมตร และรองรับฟลาสก์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ถึง 6,000 มิลลิลิตร

มีประตูชั้นในเป็นกระจกเพื่อป้องการสูญเสียอุณหภูมิ สามารถมองเห็นการทำงานภายในเครื่องได้

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login