เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV ระบบปิด / UV-FAN
Brand : Light Progress (ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.621/2553)
Model : M1/25, M2/55
Last Update : 10:21:33 06/12/2017
หน้ากากเต็มหน้า 3M FF400
Brand : 3M
Model : FF400
เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่กับใบหน้า ครอบคลุมจมูก ปาก และ ดวงตา เพื่อกรองสารอันตรายซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศ ไม่ให้ผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วยส่วนหน้ากาก และตัวกรอง ใช้งานสะดวก น้ำหนักเบา
Last Update : 13:12:26 16/11/2017
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่น เพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน
Brand : PCA Technology
Model : Olfosense
เครื่องมือควบคุมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่ายมืออาชีพสำหรับการตรวจสอบ 24 hr./day การตรวจสอบการรั่วไหลของกลิ่นมากกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่และในปริมณฑลของพืช (หลุมฝังกลบปุ๋ยหมัก / พืชแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารเคมีและเปโตรเคมีพืช) นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศที่มีคุณภาพการตรวจสอบผู้ใช้อากาศในเวลาจริง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจะใช้เพื่อแสดงในเวลาจริงผลกระทบของกลิ่น / สารแพร่กระจายอยู่บนสนาม เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับการจัดการที่ง่าย มันสามารถนำมาใช้ประสบความสำเร็จสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตเมืองจึงอนุญาตให้การควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องของประชาชนของชีวิต
Last Update : 10:35:50 16/11/2017
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ
Brand : Defient Technology
Model : TOCAM
Miniature Gas Chromatograph for VOCs in Air
Last Update : 13:46:16 06/11/2017
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ นํ้า และดิน โดยวิธี GC-PID เพื่อการตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่
Brand : Defient Technology
Model : FROG-5000
เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบของเบนซีนโทลูอีน, เอทิลเบนซีนและไซลีน (BTEX) และสารอินทรีย์อื่น ๆ ระเหย (VOCs) ในน้ำอากาศและดิน
Last Update : 15:49:09 03/11/2017

Page View  1841  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินและโครงสร้างอาคาร รุ่น Minimate Pro4


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   Instantel 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   4-ช่องสัญญาณข้อมูล, ตรวจสอบการระเบิดการปฏิบัติการตาม, กฎระเบียบ, ตรวจสอบการตอกเสาเข็ม, กิจกรรมการก่อสร้าง, กิจกรรมการรื้อถอน, ตรวจสอบการเข้าถึงระยะไกล
     
 

เครื่องตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของพื้นดินและโครงสร้างอาคาร รุ่น Minimate Pro4

คุณลักษณะทั่วไป
         
          เป็นเครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือน (Vibration) ที่สามารถใช้งานตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดินหรือโครงสร้างของอาคารโดยมี มาตรฐานตาม DIN 45669-1 โดยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ช่วงประยุกต์การใช้งาน (Range of Application) มีหลายแบบ เช่น Blast-monitoring for compliance, Remote monitoring Auto Call Home™, Near-field blast analysis, Pile driving, Construction activity, Demolition activity, Structural monitoring, Underwater monitoring, Heavy Transportation

 • เครื่องวัดการเคลื่อนไหวภาคพื้นดิน โดยใช้หัวตรวจชนิด Triaxial Geophone และแรงอัดอากาศ (Air Overpressure) แบบใช้ Linear Microphone อยู่ในเครื่องเดียวกัน
 • สามารถต่อหัววัด สั่นสะเทือนได้สูงสุด 4 ช่องสัญญาณ Channel 1-3, ISEE (or DIN) Triaxial Geophone, and Channels 4 and ISEE Linear Microphone
 • หัวตรวจวัดสั่นสะเทือน เป็นแบบ Triaxial Geophone มีมาตรฐานตาม ISEE Seismograph Specification of DIN 45669-1
 • ตั้ง ค่าอัตราสุ่มตัวอย่าง (sampling Rate) ได้ที่ 512, 1,024, 2,048, 4,096, 8,192, 16,384, 32,768 และ 65,536 ตัวอย่างต่อวินาที (S/s)
 • มีรูปแบบการบันทึก (Histogram Record modes) เป็นแบบ Histogram and Instantel Histogram Combo™ (monitor captures triggered waveforms while recording in Histogram mode)
 • 4-ช่องสัญญาณข้อมูล
 • ตรวจสอบการระเบิดการปฏิบัติการตามกฎระเบียบ
 • ตรวจสอบการตอกเสาเข็ม
 • กิจกรรมการก่อสร้าง
 • กิจกรรมการรื้อถอน
 • ตรวจสอบการเข้าถึงระยะไกล
 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150150  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login