กรณีศึกษาการเลือกใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมกับการใช้งานในโรงงานกระดาษ
หลักการเลือกสารหล่อลื่น 1. รวบรวมรายชื่อสารหล่อลื่นที่ใช้สำหรับเครื่องจักรทุกตัวในโรงงาน (Lubricant Survey) 2. จัดกลุ่มสารหล่อลื่น เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการจัดการ โดยแยกชนิดประเภทและค่าความหนืดต่างๆ ที่ต้องมีไว้ในคลังและสำหรับใช้ในโรงงาน เครื่องจักรในโรงงานผลิตกระดาษ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 Forming (การขึ้นรูป) ส่วนที่ 2 Press (การอัดรีดน้ำ) ส่วนที่ 3 Drying (การอบแห้ง) ส่วนที่ 4 Reel (การรีดผิวกระดาษ)
Last Update : 02/07/2016 19:27:23
ความหนืดของน้ำมัน สำคัญอย่างไร
ความสำคัญของค่าความหนืดในน้ำมันหล่อลื่น มีผลต่อการเกิดความร้อน ในตลับลูกปืน , กระบอกสูบและชุดเกียร์ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานภายในของน้ำมัน จึงมีผลต่อประสิทธิภาพการหล่อลื่นและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน รวมทั้งเป็นตัวกำหนดความยาก-ง่าย ในการเริ่มต้นเครื่องจักรที่อุณหภูมิต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินเครื่องจักรในสภาพอากาศที่เย็น
Last Update : 12/06/2014 11:07:05
แนะนำสารหล่อลื่นสังเคราะห์และการใช้งาน
น้ำมันสังเคราะห์ทุกชนิดมีความแตกต่างกัน การเลือกใช้ควรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งาน สารเพิ่มประสิทธิภาพเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้สารหล่อลื่นสังเคราะห์มีคุณสมบัติเฉพาะ น้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ชนิดเดียวกันจากผู้ผลิตต่างกัน
Last Update : 12/06/2014 11:06:22
ความสามารถของน้ำมันหล่อลื่นในการต้านทานออกซิเดชั่นมีความหมายอย่างไร
ความสำคัญของความสามารถต้านทานออกซิเดชั่นน้ำมันหล่อลื่นการต้านทานออกซิเดชั่นมีความหมายอย่างไร และทำไมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสารหล่อลื่น ?
Last Update : 12/06/2014 10:57:22
Bel-Ray No-Tox Seamer Oil D & E สารหล่อลื่นเครื่องปิดฝากระป๋องเกรดอาหาร
Bel-Ray No-Tox Gear Oil 85 & 90 พร้อมกับ Bel-Ray No-Tox CSL (CSL หมายถึง Can seamer Oil ) และ Bel-Ray No-Tox HD Grease 1 ได้ถูกใช้ในเครื่องปิดฝากระป๋อง(Can Seamer) อย่างประสบความสำเร็จมาเป็นเวลานานหลายปี เพื่อสนองความต้องการของงานหล่อลื่นเครื่อง Seamer ที่ดีกว่า Bel-Ray จึงได้พัฒนาน้ำมันชนิดพิเศษขึ้นมาเพื่อสำหรับใช้กับส่วน Turret ของ Seamer ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ คือ Bel-Ray No-Tox Seamer Oil
Last Update : 03/07/2012 13:06:17
จาระบีสังเคราะห์ทนความร้อนสูง (ฟู้ดเกรด)
Brand : Bel-Ray No-Tox Food Grade Synthetic Heavy Duty Grease
Model : Product No.63370
Last Update : 15:04:43 13/06/2017
น้ำมันหล่อลื่นโซ่
Brand : Bel-Ray Waterproof Chain Lubricant
Model : Product No.66400
Last Update : 10:53:38 25/04/2017
Synfilm (น้ำมันหล่อลื่นปั๊ม)
Brand : Royal Purple
Last Update : 11:21:47 02/11/2016
Paper Mill Grease
Brand : Royal Purple
Last Update : 10:26:03 26/07/2016
จาระบีป้องกันการยึดติดทนความร้อนสูง
Brand : Bel-Ray
Model : 44500
จาระบีคุณภาพสูง สำหรับป้องกันการยึดติดแน่นของ อุปกรณ์ สกรู สลักเกลียว น๊อต จากความร้อนและสนิมช่วยการหล่อลื่นไปในตัวให้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ต่างๆ ของเครื่องจักร สามารถทนอุณหภูมิสูง ถึง 1,100 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ป้องกันน้ำและสารเคมีได้ดี ป้องกันสนิมและช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องจักร
Last Update : 10:05:57 26/07/2016
How is Worm Gear work?
Last Update : 00:00:00 01/01/2011
Open Gear Lubrication - Sugar Mill
Last Update : 00:00:00 01/01/2011

Page View  3995  
Product Information :

Product Name:  
Paper Mill Grease


Product Category:   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Product Sub-Category:   RP Bearing Lubricant
Brand:   Royal Purple 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

 

Paper Mill Grease  เป็นจารบีสังเคราะห์สมรรถนะสูงใช้น้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์และสารอุ้มน้ำมัน Ammonium complex ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับหล่อลื่นเครื่องจักรที่หลากหลายในกระบวนการผลิตโรงงานกระดาษ และเยื่อกระดาษ โดยใช้จารบีเพียงชนิดเดียว

 

Paper Mill Grease  เป็นจารบีที่เหมาะกับการหล่อลื่นตลับลูกปืนของเครื่องจักรในโรงงานกระดาษทุกชนิด ซึ่งต้องทำงานตั้งแต่ในสภาพเปียกชื้นจนถึงสภาพแห้ง  ใช้ความเร็วรอบตั้งแต่ 1,500-6,500 FPM.  ด้วยเนื้อฟิล์มหล่อลื่นที่แข็งแรง จึงแนะนำใช้กับตลับลูกปืนที่ทำงานเปียกและชื้น ได้แก่ Wire Return Rolls, Couch Rolls, Suction Press Roll, Granite หรือ Synthetic Cover Press Rolls และ Wet Felt Rolls นอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้หล่อลื่นตลับลูกปืนในส่วนที่แห้ง (Dry End Rolls)  เช่น Dryer Felt Roll, Coater Rolls, Calendar Rolls, Winder Rolls, และ Super Calendar Rolls, กรณีใช้หล่อลื่นกับตลับลูกปืนที่มีแกนเพลาที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 7 นิ้ว หรือความเร็วรอบสูงกว่า 3,000 รอบ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก ฝ่ายเทคนิคของ Royal Purple   จารบีสารพัดประโยชน์ Paper Mill Grease  ของ Royal Purple สามารถใช้งานกับเครื่องจักรประกอบการผลิตอื่นๆ ที่ไม่ใช่เครื่องจักรผลิตในโรงงานกระดาษ เช่น ปั๊ม, Refiners, พัดลม และระบบสายพานลำเลียง

 

Paper Mill Grease ของ Royal Purple มีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมด้วยองค์ประกอบของน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์และเทคโนโลยีสารเพิ่มประสิทธิภาพ  Synslide ลิขสิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Royal Purple,  คุณสมบัติที่ไม่กัดกร่อนและเทคโนโลยีสารเพิ่มประสิทธิภาพ EP ทำให้ Paper Mill Grease  ยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนและเพิ่ม Reliability ของเครื่องจักร ทำให้ตลับลูกปืนทำงานได้ราบเรียบ อุณหภูมิตลับลูกปืนลดลง เสียงเงียบขึ้น ทำงานได้นานและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

Royal Purple® Paper Mill Grease is a high performance, aluminum complex, syntehtic grease designed to lubricate a wide range of typical paper / pulp processing applications using a single grease.

Paper Mill Grease is the appropriate bearing lubricant for all paper machine bearings from the wet end through the dry end operating at speeds of 1500 FPM to 6500 FPM. Due to its superior film strength, it is highly recommended on wet end roll bearings, wire return rolls, couch rolls, suction press rolls, granite or synthetic covered press rolls and wet felt rolls. It is also recommended for dry end rolls such as dryer felt rolls, coater rolls, calendar rolls, winder rolls and super calendar rolls. (For shafts in excess of seven inches in diameter or speeds in excess of 3000 RPM, consult your Royal Purple®representative or contact Royal Purple’s technical support staff at 281-354-8600.) Royal Purple® Paper Mill Grease’s versatility allows its use in auxiliary equipment such as pumps, refiners, fans and conveyors.

Royal Purple® Paper Mill Grease gains its performance advantages through its superior blend of synthetic base oils plus SYNSLIDE® additive technology. Royal Purple’s unique, proprietary, noncorrosive, EP additive technology. Royal Purple® Paper Mill Grease significantly increases bearing life and equipment reliability and makes bearings run smoother, cooler, quieter, longer and more efficiently.

 

© 2000-2008 CopyRight by Chieng Thai Trading Co., Ltd
Tel. 02-7267300 จ.-ส. 8.00 น.-17.00 น.  Fax. 02-7267350 [email protected]  Website. www.chiengthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login