เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่น เพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน
Brand : PCA Technology
Model : Olfosense
เครื่องมือควบคุมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่ายมืออาชีพสำหรับการตรวจสอบ 24 hr./day การตรวจสอบการรั่วไหลของกลิ่นมากกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่และในปริมณฑลของพืช (หลุมฝังกลบปุ๋ยหมัก / พืชแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารเคมีและเปโตรเคมีพืช) นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศที่มีคุณภาพการตรวจสอบผู้ใช้อากาศในเวลาจริง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจะใช้เพื่อแสดงในเวลาจริงผลกระทบของกลิ่น / สารแพร่กระจายอยู่บนสนาม เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับการจัดการที่ง่าย มันสามารถนำมาใช้ประสบความสำเร็จสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตเมืองจึงอนุญาตให้การควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องของประชาชนของชีวิต
Last Update : 14:02:13 13/09/2017
เครื่องวัดความเข้มกลิ่นแบบพิสูจน์เอกลักษณ์
Brand : PCA Technology
Model : PEN3
เครื่องมือถูกออกแบบสำหรับการใช้งานในภาคสนาม (IP65 box for outdoor installation) สามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ หลักการทำงานของเครื่องโดยใช้ Metal Oxide Sensors ชนิดต่าง ๆ รวมกัน 10 เซนเซอร์ ทำงานในอุณหภูมิแตกต่าง ร่วมกับโปรแกรมซอฟท์แวร์สำหรับการจำลายพิมพ์นิ้วมือของตัวอย่างอากาศมีกลิ่น (Samples Finger Print Memorization) และรายละเอียดเพิ่มเติมของ Chemometrics Result ได้เป็น Pattern Recognition Algorithms ทำให้สามารถวัดความเข้มกลิ่นแบบพิสูจน์เอกลักษณ์หรือการรับรู้แหล่งที่มาได้
Last Update : 13:57:19 13/09/2017
SoundAdvisor (Model 831C Sound Level Meter & Noise Monitoring) / เครื่องวิเคราะห์ระดับเสียง แบบเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
Brand : Larson Davis
Model : 831C
SOUNDADVISOR? MODEL 831C SOUND LEVEL METER / เครื่องวิเคราะห์ระดับเสียง แบบเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย เครื่องวิเคราะห์เสียง (831C) หน้าจอสีทัชสกรีนขนาดใหญ่ทำให้มองเห็นได้ชัดเจน มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง โดยมาพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัยสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านระบบไร้สาย (Wireless) WIFI และ4G สามารถมอนิเตอร์ข้อมูลแบบ Real time สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลากหลาย เช่น เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ GPS เครื่องพิมพ์ และระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจวัดได้ต่อเนื่องยาวนาน
Last Update : 10:49:21 22/05/2017
เครื่องวัดก๊าซในพื้นที่อับอากาศ รุ่น QRAE II with pump
Brand : RAE SYSTEMS
Model : QRAE II with pump
เครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด และสามารถตรวจวัดก๊าซออกซิเจน, สารไวไฟ, คาร์บอนมอนอกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ได้พร้อมกันและอ่านค่าทันที
Last Update : 09:34:00 11/05/2017
เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV ระบบปิด / UV-FAN
Brand : Light Progress (ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.621/2553)
Model : M1/25, M2/55
Last Update : 15:20:56 21/04/2017

Page View  506  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่น เพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   PCA Technology 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เครื่องมือควบคุมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่ายมืออาชีพสำหรับการตรวจสอบ 24 hr./day การตรวจสอบการรั่วไหลของกลิ่นมากกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่และในปริมณฑลของพืช (หลุมฝังกลบปุ๋ยหมัก / พืชแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารเคมีและเปโตรเคมีพืช) นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศที่มีคุณภาพการตรวจสอบผู้ใช้อากาศในเวลาจริง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจะใช้เพื่อแสดงในเวลาจริงผลกระทบของกลิ่น / สารแพร่กระจายอยู่บนสนาม เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับการจัดการที่ง่าย มันสามารถนำมาใช้ประสบความสำเร็จสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตเมืองจึงอนุญาตให้การควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องของประชาชนของชีวิต
     
 

เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่น
เพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน

 

 • เครื่องมือถูกออกแบบสำหรับการใช้งานในภาคสนาม (IP65 box for outdoor installation) สามารถติดตั้งและ เคลื่อนย้ายได้
 • เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังตรวจวัดความเข้มกลิ่นที่ตอบสนองกับหัวตรวจวัดแบบ Metal Oxide Semiconductor (MOS) ใช้โปรแกรมแบบ Standard Regression Model สำหรับการวิเคราะห์ความเข้มกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม บ่อขยะ บ่อบำบัดนํ้าเสีย และแหล่งมลพิษอื่น
 • เครื่องสามารถตรวจวัดแบบ Multi-parameter โดยใช้เทคโนโลยีดังนี้
  • 4 metal oxide semiconductors (MOS)
  • Photoionization Detector (PID)
  • 2 electrochemical cells (ECD)
  • Optical particle counter (OPC)
 • ชุดหัวตรวจวัด MOS สำหรับการตรวจวัดกลิ่น อ่านค่าความเข้มกลิ่นเป็น OU/m3 (Olfactometric Units/M3 หรือ ODOR Unit/M3)
 • ชุดหัววัดแบบ PID (10.6 eV) สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของ Total VOCs (5 ppb to 20 ppm)
 • ชุดหัววัดแบบ ECD สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของ Toxic gas ดังนี้
  • NH3 ช่วงการวัด 0.5 to 100 ppm
  • H2S ช่วงการวัด 5 ppb to 50 ppm
 • ชุดหัวตรวจวัดฝุ่น แบบ OPC (Optical Particle Counter) สำหรับตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาด PM1, PM2.5 และ PM10 โดยวิธี light scattering method อ่านค่าความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (μg/m3) มีช่วงการวัด (Detection limits) สำหรับ PM10 (0.01 μg/m3 to 1,500 μg/m3)
 • มีอุปกรณ์(Gateway) สำหรับการทำงานแบบ Remote Control และ ข้อมูลการตรวจวัด (Database) จะเข้าสู่ระบบ Server
 • ผลการตรวจวัด (Monitoring Results) แสดงบน PC ด้วยโปรแกรม Software
 • รอบเวลาการตรวจวัด (Measurement time for cycle) ตั้งแต่ 30 วินาที ขึ้นไป และจำนวนรอบการตรวจวัด (Number of cycle in sequence) จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน
 • หากมีจำนวนเครื่องวัดกลิ่นเพิ่มเติมจากเดิม จะสามารถเชื่อมต่อเป็นระบบ เครือข่าย (Network) ได้
 • สามารถใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และกินไฟ ประมาณ 25 วัตต์
 • มี Software OlfoMuster สำหรับการ Setting และสำหรับ Software OlfoServer สำหรับการ Remote Control
 • มี Software วิเคราะห์ (SMIT Dispersion Software) เป็นแบบ Gaussian stationary model สำหรับการประเมินความเข้มข้นของมลพิษโดยทำงานบน :
  • AREMOD (US-EPA) model – ISCST3 (Industrial Source Complex-Short Term Version 3)
  • Realtime meteo and/or meteo forecast (72 hours)
  • Horography and obstacles of the area
 • มีอุปกรณ์วัดสภาวะอากาศ (Meteo Unit) สำหรับการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การกระจายของกลิ่นหรือสารประกอบเคมีอื่นจากแหล่งกำเนิดได้


 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150150  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login