เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV ระบบปิด / UV-FAN
Brand : Light Progress (ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.621/2553)
Model : M1/25, M2/55
Last Update : 10:21:33 06/12/2017
หน้ากากเต็มหน้า 3M FF400
Brand : 3M
Model : FF400
เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่กับใบหน้า ครอบคลุมจมูก ปาก และ ดวงตา เพื่อกรองสารอันตรายซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศ ไม่ให้ผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วยส่วนหน้ากาก และตัวกรอง ใช้งานสะดวก น้ำหนักเบา
Last Update : 13:12:26 16/11/2017
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่น เพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน
Brand : PCA Technology
Model : Olfosense
เครื่องมือควบคุมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่ายมืออาชีพสำหรับการตรวจสอบ 24 hr./day การตรวจสอบการรั่วไหลของกลิ่นมากกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่และในปริมณฑลของพืช (หลุมฝังกลบปุ๋ยหมัก / พืชแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารเคมีและเปโตรเคมีพืช) นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศที่มีคุณภาพการตรวจสอบผู้ใช้อากาศในเวลาจริง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจะใช้เพื่อแสดงในเวลาจริงผลกระทบของกลิ่น / สารแพร่กระจายอยู่บนสนาม เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับการจัดการที่ง่าย มันสามารถนำมาใช้ประสบความสำเร็จสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตเมืองจึงอนุญาตให้การควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องของประชาชนของชีวิต
Last Update : 10:35:50 16/11/2017
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ
Brand : Defient Technology
Model : TOCAM
Miniature Gas Chromatograph for VOCs in Air
Last Update : 13:46:16 06/11/2017
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ นํ้า และดิน โดยวิธี GC-PID เพื่อการตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่
Brand : Defient Technology
Model : FROG-5000
เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบของเบนซีนโทลูอีน, เอทิลเบนซีนและไซลีน (BTEX) และสารอินทรีย์อื่น ๆ ระเหย (VOCs) ในน้ำอากาศและดิน
Last Update : 15:49:09 03/11/2017

Page View  723  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่น เพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   PCA Technology 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เครื่องมือควบคุมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่ายมืออาชีพสำหรับการตรวจสอบ 24 hr./day การตรวจสอบการรั่วไหลของกลิ่นมากกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่และในปริมณฑลของพืช (หลุมฝังกลบปุ๋ยหมัก / พืชแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารเคมีและเปโตรเคมีพืช) นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศที่มีคุณภาพการตรวจสอบผู้ใช้อากาศในเวลาจริง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจะใช้เพื่อแสดงในเวลาจริงผลกระทบของกลิ่น / สารแพร่กระจายอยู่บนสนาม เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับการจัดการที่ง่าย มันสามารถนำมาใช้ประสบความสำเร็จสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตเมืองจึงอนุญาตให้การควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องของประชาชนของชีวิต
     
 

เครื่องตรวจวัดความเข้มกลิ่น
เพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน

 

 1. เครื่องมือถูกออกแบบสำหรับการใช้งานในภาคสนาม (IP65 box for outdoor installation) สามารถติดตั้งและ เคลื่อนย้ายได้
 2. เหมาะสำหรับการเฝ้าระวังตรวจวัดความเข้มกลิ่นที่ตอบสนองกับหัวตรวจวัดแบบ Metal Oxide Semiconductor (MOS) ใช้โปรแกรมแบบ Standard Regression Model สำหรับการวิเคราะห์ความเข้มกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม บ่อขยะ บ่อบำบัดนํ้าเสีย และแหล่งมลพิษอื่น
 3. เครื่องสามารถตรวจวัดแบบ Multi-parameter โดยใช้เทคโนโลยีดังนี้
  • 4 metal oxide semiconductors (MOS)
  • Photoionization Detector (PID)
  • 2 electrochemical cells (ECD)
  • Optical particle counter (OPC)
 4. ชุดหัวตรวจวัด MOS สำหรับการตรวจวัดกลิ่น อ่านค่าความเข้มกลิ่นเป็น OU/m3 (Olfactometric Units/M3 หรือ ODOR Unit/M3)
 5. ชุดหัววัดแบบ PID (10.6 eV) สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของ Total VOCs (5 ppb to 20 ppm)
 6. ชุดหัววัดแบบ ECD สำหรับตรวจวัดความเข้มข้นของ Toxic gas ดังนี้
  • NH3 ช่วงการวัด 0.5 to 100 ppm
  • H2S ช่วงการวัด 5 ppb to 50 ppm
 7. ชุดหัวตรวจวัดฝุ่น แบบ OPC (Optical Particle Counter) สำหรับตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาด PM1, PM2.5 และ PM10 โดยวิธี light scattering method อ่านค่าความเข้มข้นเป็น ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (μg/m3) มีช่วงการวัด (Detection limits) สำหรับ PM10 (0.01 μg/m3 to 1,500 μg/m3)
 8. มีอุปกรณ์(Gateway) สำหรับการทำงานแบบ Remote Control และ ข้อมูลการตรวจวัด (Database) จะเข้าสู่ระบบ Server
 9. ผลการตรวจวัด (Monitoring Results) แสดงบน PC ด้วยโปรแกรม Software
 10. รอบเวลาการตรวจวัด (Measurement time for cycle) ตั้งแต่ 30 วินาที ขึ้นไป และจำนวนรอบการตรวจวัด (Number of cycle in sequence) จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดการใช้งาน
 11. หากมีจำนวนเครื่องวัดกลิ่นเพิ่มเติมจากเดิม จะสามารถเชื่อมต่อเป็นระบบ เครือข่าย (Network) ได้
 12. สามารถใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และกินไฟ ประมาณ 25 วัตต์
 13. มี Software OlfoMuster สำหรับการ Setting และสำหรับ Software OlfoServer สำหรับการ Remote Control
 14. มี Software วิเคราะห์ (SMIT Dispersion Software) เป็นแบบ Gaussian stationary model สำหรับการประเมินความเข้มข้นของมลพิษโดยทำงานบน :
  • AREMOD (US-EPA) model – ISCST3 (Industrial Source Complex-Short Term Version 3)
  • Realtime meteo and/or meteo forecast (72 hours)
  • Horography and obstacles of the area
 15. มีอุปกรณ์วัดสภาวะอากาศ (Meteo Unit) สำหรับการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์การกระจายของกลิ่นหรือสารประกอบเคมีอื่นจากแหล่งกำเนิดได้


 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150150  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login