เมล็ดปาล์ม
Last Update : 16:07:25 24/02/2017
กากปาล์ม
กากปาล์ม
Last Update : 16:06:09 24/02/2017
น้ำมันปาล์มดิบ
น้ำมันปาล์มดิบ
Last Update : 16:04:03 24/02/2017

Page View  394  
Product Information :

Product Name:  
น้ำมันปาล์มดิบ


Product Category:   เกษตร
Product Sub-Category:   น้ำมันปาล์มดิบ
Brand:    
Product Type :  
Short Description :   น้ำมันปาล์มดิบ
     
 
เมล็ดปาล์มดิบที่ยังไม่ได้แกะเปลือกออก สามารถน้ำเมล็ดข้างในไปสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบได้
น้ำมันปาล์มที่สกัดจากเมล็ดแล้วเป็นน้ำมันปาล์มดิบ และสามารถนำมากลั่นเป็นน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภคได้ และน้ำมันปาล์มสามารถน้ำไปเป็นส่วนผสมผลิตอาหารสัตว์ได้
 

© 2000-2008 CopyRight by THANACHOK PALM CO.,LTD.
Tel. 0945264696  Website. WWW.THANACHOK PALM CO.,LTD.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login