จารุวรรณ (หยก) จรรอด
Sales and Product Specialist
0628699284
[email protected]
InstantBlue สารย้อมสีโปรตีน Coomassie Blue
Brand : Expedeon
Model : InstantBlue
เป็นสารเคมีชนิด Coomassie Blue พร้อมใช้งาน (Ready to use) สำหรับย้อมสีแผ่นเจลเล็กโทรโฟรีซีส (Gel Electrophoresis) เพื่อดูแถบโปรตีนหลังการแยกแล้ว ***สามารถขอรับตัวอย่าง ขนาดทดลองได้ค่ะ*** ***สินค้าพร้อมส่ง***
Last Update : 16:27:45 02/10/2017
RunBlue Gel Tank
Brand : Expedeon
เครื่องแยกสารโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าในแนวตั้ง และส่งถ่ายโปรตีนจากเจลสู่เมมเบรน
Last Update : 09:46:10 05/09/2017
FASP Protein Digestion Kit
Brand : Expedeon
ชุดย่อยโปรตีนตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ Mass spectrometry
Last Update : 09:45:31 05/09/2017
สารแบรดฟอร์ด - Bradford Ultra
Brand : Expedeon
สารวัดปริมาณโปรตีน Bradford แบบพร้อมใช้ (ready-to-use)
Last Update : 09:45:13 05/09/2017
Amintra Glutathione Resin
Brand : Expedeon
Affinity resin สำหรับแยก GST-tagged protein ให้บริสุทธิ์
Last Update : 09:44:54 05/09/2017

Page View  71  
Product Information :

Product Name:  
FASP Protein Digestion Kit


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   การเตรียมตัวอย่าง
Brand:   Expedeon 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   ชุดย่อยโปรตีนตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ Mass spectrometry
     
 

FASP Protein Digestion Kit

Now you can use aggressive, whole proteome solubilization protocols and reagents to prepare proteins from any biological material for trypsin digestion and analysis by mass spectrometry. No longer are you forced to choose between efficient extraction or digestion. The FASP kit allows you to do both at the highest efficiency.

 

FASP PROTEIN DIGESTION KIT

Complete Protein Solubilization. Complete Trypsin Digestion. Every Time. Now you can use aggressive, whole proteome solubilization protocols and reagents to prepare proteins from any biological material for trypsin digestion and analysis by mass spectrometry. Based on the Universal Sample Preparation method developed by Wisniewski, Zoubman, Nagaraj and Mann, Protein Discovery's FASP Protein Digestion Kit enables efficient digestion of samples for proteome analysis, even in the presence of the most extreme contaminating species. This method is the perfect complement to lysis buffers containing strong detergents and reducing agents. No longer are you forced to choose between efficient extraction or digestion. The FASP kit allows you to do both at the highest efficiency.

 

FFPE-FASP Protein Digestion Kit

De-paraffinization and Uncrosslinking. Unbiased Extraction and Complete Solubilization. Same-As-Fresh Quantification. Filter-Aided Sample Prep (FASP) is the enabling technology behind quantitative mass spectrometry analysis of archived tissues. Based on a spin-filter sample preparation method initially described by Manza, et al., and developed further and extended to FFPE tissue processing by Ostasiewicz, et al., this method features unbiased extraction, complete proteome solubilization, and highly efficient digestion. The resulting filtrate is free of detergents, large molecules, and other substances that would interfere with mass spectrometry analysis of the proteome.

 

© 2000-2008 CopyRight by Expedeon Asia Pte. Ltd.
Tel. 099-495-1684  Fax. 02-834-1684  Website. www.expedeon.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login