จารุวรรณ (หยก) จรรอด
Sales and Product Specialist
0628699284
jaruwan@expedeon.com
RunBlue Gel Tank
Brand : Expedeon
เครื่องแยกสารโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าในแนวตั้ง และส่งถ่ายโปรตีนจากเจลสู่เมมเบรน
Last Update : 09:46:10 05/09/2017
FASP Protein Digestion Kit
Brand : Expedeon
ชุดย่อยโปรตีนตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ Mass spectrometry
Last Update : 09:45:31 05/09/2017
สารแบรดฟอร์ด - Bradford Ultra
Brand : Expedeon
สารวัดปริมาณโปรตีน Bradford แบบพร้อมใช้ (ready-to-use)
Last Update : 09:45:13 05/09/2017
Amintra Glutathione Resin
Brand : Expedeon
Affinity resin สำหรับแยก GST-tagged protein ให้บริสุทธิ์
Last Update : 09:44:54 05/09/2017
Prestained Marker: Tri-colour
Brand : Expedeon
สารเทียบขนาดโปรตีนมาตรฐาน สามารถใช้วิเคราะห์โปรตีนที่มีขนาด 5 kDa - 180 kDa
Last Update : 09:44:18 05/09/2017

Page View  35  
Product Information :

Product Name:  
Amintra Glutathione Resin


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   การทำโปรตีนให้บริสุทธิ์
Brand:   Expedeon 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   Affinity resin สำหรับแยก GST-tagged protein ให้บริสุทธิ์
     
 

Amintra Glutathione Resin

 

Amintra's Glutathione resin is designed for rapid one-step purification of glutathione S-transferase-tagged proteins from bacteria, yeast, insect and mammalian cultures. Glutathione is covalently coupled to a high crosslinked agarose matrix that provides a high chemical and physical stability and excellent flow rates. The resin is made in the particle size range of 40-165 μm and has a dynamic binding capacity of 10 mg recombinant GST/ml resin. Amintra Glutathione is stable with all commonly used buffers and reagents including 0.1M NaOH and organic solvents. Removal of the GST tag can be performed whilst the fusion protein is bound to the column or in solution after elution.


Amintra's Glutathione resin is designed for rapid one-step purification of glutathione S-transferase-tagged proteins from bacteria, yeast, insect and mammalian cultures. Glutathione is covalently coupled to a high crosslinked agarose matrix that provides a high chemical and physical stability and excellent flow rates. The resin is made in the particle size range of 40-165 μm and has a dynamic binding capacity of 10 mg recombinant GST/ml resin. Amintra Glutathione is stable with all commonly used buffers and reagents including 0.1M NaOH and organic solvents. Removal of the GST tag can be performed whilst the fusion protein is bound to the column or in solution after elution.


 

© 2000-2008 CopyRight by Expedeon Asia Pte. Ltd.
Tel. 099-495-1684  Fax. 02-834-1684  Website. www.expedeon.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login