นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  1363  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องบดตัวอย่าง Knifetec Sample Mill KN295


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   1.เครื่องมือวิเคราะห์อาหารและอาหารสัตว์
Brand:   FOSS, Denmark 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องบดตัวอย่าง Knifetec Sample Mill KN295

KN295 Knifetec  เครื่องบดสำหรับการเตรียมตัวอย่างที่มีความชื้นสูง ไขมันสูง และมีกากใยอาหารในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทั่วๆไป สามารถบดตัวอย่างได้อย่างรวดเร็วและมีความเป็นเนื้อเดียวกัน

-  เหมาะกับตัวอย่างที่มีปริมาณความชื้นและไขมันสูง มีกากใยอาหาร เช่น เมล็ดพืชน้ำมัน อาหารเตรียมสำเร็จ เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ อาหารสัตว์

-  ความเร็วในการบดประมาณ 2 – 10 วินาที โดยการปรับตั้งเวลาได้

-  สามารถถอดแยกฝาปิด ถังช่องบดและใบมีดออกจากกันได้ง่ายในการทำความสะอาด

-  มีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยมอเตอร์จะไม่ทำงานเมื่อฝาครอบช่องบดปิดไม่สนิท

-  มีระบบระบายความร้อนขอลช่องบดด้วยการต่อน้ำเย็นเข้าไปไหลเวียน

-  สามารถเปลี่ยนหัวบดตามลักษณะของตัวอย่างได้ เช่น ตัวอย่างทั่วๆไป ตัวอย่างปริมาณน้อย หรือ ตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นเม็ด

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login