จารุวรรณ (หยก) จรรอด
Sales and Product Specialist
0628699284
[email protected]
ATP Agarose
Brand : Expedeon
ATP Agarose
Last Update : 16:02:11 06/12/2017
AbSelect? Mouse Antibody Purification System
Brand : Expedeon
AbSelect? Mouse Antibody Purification System
Last Update : 15:43:04 06/12/2017
AbSelect? G Serum Antibody Purification System
Brand : Expedeon
AbSelect? G Serum Antibody Purification System
Last Update : 15:41:55 06/12/2017
AbSelect? G Antibody Purification System
Brand : Expedeon
AbSelect? G Antibody Purification System
Last Update : 15:40:51 06/12/2017
Abselect? BSA removal kit
Brand : Expedeon
Abselect? BSA removal kit
Last Update : 15:39:56 06/12/2017

Page View  237  
Product Information :

Product Name:  
RunBlue Gel Tank


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   โปรตีน อิเล็กโทรโฟรีซิส
Brand:   Expedeon 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เครื่องแยกสารโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าในแนวตั้ง และส่งถ่ายโปรตีนจากเจลสู่เมมเบรน
     
 

RunBlue Gel Tanks

 

Expedeon's RunBlue Run & Blot system provides you with a gel tank with unsurpassed functionality. The core module hinges open to accept gel cassettes or buffer dam and then simply clips in place to provide a completely sealed cathode chamber. This allows RunBuffer to be added and samples to be loaded outside of the tank. In addition, Safety Cover removal could not be easier, with two protruding posts to push against, it can be slid off smoothly!


The Dual Run & Blot system utilises a unique, patent pending, gradient electric filed for blotting which provides greatest potential for the larget proteins and less for the smaller proteins, giving the most uniform blotting ever!


Contents: Lower Reservoir Assembly (x1)
Safety Cover with Attached DC Leads (x1)
Electrophoresis Core Modue (x1)
Blotting Cassettes (x2)
Sponge Pads (x6)
Buffer Dam (x1)
Cooling Blocks (x2)


Dual Run & Blot System (runs 2 gels) with 1 bufferdam, 2 blotting cass & 2 cool blocks

Quad Run & Blot System (runs 4 gels) with 1 bufferdam & 4 blotting cassettes

RunBlue gels run best on our Dual Run and Blot unit. This unique apparatus permits the running of both 10x10cm and 8x10cm gels. The unit is available in dual and quad form enabling up to 4 gels to be run at one time.

Both units can also be used to complete Western blots. The unique electrode arrangement provides a gradient electric field which ensures that both small and large proteins migrate from the gel at a comparable rate.

Quad units are available in cooled format, enabling cold water hook up if required.

 

Features & Benefits

• Fits both 10x10 and 8x10 cassettes

• Colours centre core to provide maximum contrast with loading buffer for easy loading

• Excellent sealing and no leakage from cathode to anode

• Can be cooled in place to reduce heat effects such as smiling in frowning

• Gradient field for blotting providing more uniform transfer. Ideal for high quality wet blotting

• Excellent value for money


 

Product Related
InstantBlue สารย้อมสีโปรตีน Coomassie Blue
Brand : Expedeon
Model : InstantBlue
เป็นสารเคมีชนิด Coomassie Blue พร้อมใช้งาน (Ready to use) สำหรับย้อมสีแผ่นเจลเล็กโทรโฟรีซีส (Gel Ele
Precast gel: RunBlue SDS Mini Protein Gels
Brand : Expedeon
พอลีอะคริลาไมด์เจลพร้อมใช้ขนาด 8x10 เซนติเมตร สำหรับแยกโปรตีนตัวอย่างด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส
Precast gel: RunBlue SDS Protein Gels
Brand : Expedeon
พอลีอะคริลาไมด์เจลพร้อมใช้ขนาด 10x10 เซนติเมตร สำหรับแยกโปรตีนตัวอย่างด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส
Precast gel: RunBlue Bis-Tris Protein Gels
Brand : Expedeon
พอลีอะคริลาไมด์เจลพร้อมใช้ขนาด 10x10 เซนติเมตร สำหรับแยกโปรตีนตัวอย่างด้วยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซิส
Prestained Marker: Tri-colour
Brand : Expedeon
สารเทียบขนาดโปรตีนมาตรฐาน สามารถใช้วิเคราะห์โปรตีนที่มีขนาด 5 kDa - 180 kDa
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 300 โวลต์
Brand : Expedeon
เครืองจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 300 โวลต์
© 2000-2008 CopyRight by Expedeon Asia Pte. Ltd.
Tel. 099-495-1684  Fax. 02-834-1684  Website. www.expedeon.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login