ประโยชน์ของการปรับแต่งหัวเผา (Burner)
การปรับแต่งหัวเผาหม้อไอน้ำและหม้อน้ำมันร้อน บุคลากรระดับปฏิบัติการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษา พร้อมทั้งมีการบำรุงรักษาและการปรับแต่งหัวเผาของหม้อไอน้ำที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอย่างสูง และยังทำให้มีการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้สู่บรรยากาศลดลง
Last Update : 21/05/2019 00:00:00
Combine Steam Boiler : Traveling chain grate stoker
Brand : MEKATERM
Model : TRB-Series
Boiler : Hybrid steam boiler Combustion : Traveling chain grate stoker Capacity : 4,000 - 20,000 kg/hr (256 ? 1,280 BHP) Pressure : 10 - 16 Bar Efficiency : 75 - 80% Fuel : Coal, Rice husk, Wood chip, Palm kernel and other Biomass
Last Update : 14:26:37 28/05/2019
Parts / Service / Repair / Maintenance
Parts / Service / Repair / Maintenance
Last Update : 14:25:11 28/05/2019
Once through Boiler
Brand : STONE
Model : CH-Series
Boiler : Once through boiler Capacity : 100 ? 2,500 kg/hr (6.4-160 BHP) Pressure : 10-16 Bar Efficiency : 88-90% Fuel : Heavy oil/Diesel oil/NG/LPG/Bio gas
Last Update : 14:13:03 28/05/2019
Water Tube Boiler
Brand : MEKATERM
Model : KWS-Series
Boiler : Water tube boiler Combustion : Step grate stoker Traveling grate stoker Capacity : 6,000 - 40,000 kg.hr (384 - 2,560 BHP) Pressure : 10 - 25 Bar Efficiency : 78 - 80% Fuel : Coal, Rice husk and other Biomass
Last Update : 13:25:21 28/06/2018
Hot Oil Boiler
Brand : BALLACK
Model : HOB-series
Boiler : Thermal oil heater Capacity : up to 5 Gcal/h Temperature : up to 300 C Efficiency : 86-88% Fuel : Heavy oil/Diesel oil/NG/LPG/Bio gas/Biomass/Coal
Last Update : 11:01:09 28/06/2018

Page View  392  
Product Information :

Product Name:  
Fire tube three pass conventional type - wet back


Product Category:   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Product Sub-Category:   Fire Tube Steam Boiler
Brand:   MEKATERM 
Product Type :  
Short Description :   Boiler : Fire tube three pass conventional wet back Combustion : Automatic burner Capacity : 5,000 ? 20,000 kg/hr (320-1,280 BHP) Pressure : 10-18 Bar Efficiency : 87-89% Fuel : Heavy oil/Diesel oil/NG/LPG/Bio gas
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by Thai K. Boiler Co.,Ltd.
Tel. 024208046  Fax. 024202358  Website. www.thaikboiler.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login