ประโยชน์ของการปรับแต่งหัวเผา (Burner)
การปรับแต่งหัวเผาหม้อไอน้ำและหม้อน้ำมันร้อน บุคลากรระดับปฏิบัติการจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษา พร้อมทั้งมีการบำรุงรักษาและการปรับแต่งหัวเผาของหม้อไอน้ำที่ถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอย่างสูง และยังทำให้มีการปลดปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้สู่บรรยากาศลดลง
Last Update : 21/05/2019 00:00:00
Combine Steam Boiler : Traveling chain grate stoker
Brand : MEKATERM
Model : TRB-Series
Boiler : Hybrid steam boiler Combustion : Traveling chain grate stoker Capacity : 4,000 - 20,000 kg/hr (256 ? 1,280 BHP) Pressure : 10 - 16 Bar Efficiency : 75 - 80% Fuel : Coal, Rice husk, Wood chip, Palm kernel and other Biomass
Last Update : 14:26:37 28/05/2019
Parts / Service / Repair / Maintenance
Parts / Service / Repair / Maintenance
Last Update : 14:25:11 28/05/2019
Once through Boiler
Brand : STONE
Model : CH-Series
Boiler : Once through boiler Capacity : 100 ? 2,500 kg/hr (6.4-160 BHP) Pressure : 10-16 Bar Efficiency : 88-90% Fuel : Heavy oil/Diesel oil/NG/LPG/Bio gas
Last Update : 14:13:03 28/05/2019
Water Tube Boiler
Brand : MEKATERM
Model : KWS-Series
Boiler : Water tube boiler Combustion : Step grate stoker Traveling grate stoker Capacity : 6,000 - 40,000 kg.hr (384 - 2,560 BHP) Pressure : 10 - 25 Bar Efficiency : 78 - 80% Fuel : Coal, Rice husk and other Biomass
Last Update : 13:25:21 28/06/2018
Hot Oil Boiler
Brand : BALLACK
Model : HOB-series
Boiler : Thermal oil heater Capacity : up to 5 Gcal/h Temperature : up to 300 C Efficiency : 86-88% Fuel : Heavy oil/Diesel oil/NG/LPG/Bio gas/Biomass/Coal
Last Update : 11:01:09 28/06/2018

Page View  401  
Product Information :

Product Name:  
Parts / Service / Repair / Maintenance


Product Category:   เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Product Sub-Category:   Repair And Maintenance
Brand:    
Product Type :  
Short Description :   Parts / Service / Repair / Maintenance
     
 

งานปรับปรุง และซ่อมแซมหม้อไอน้ำ ( Boiler overhaul & Repair )

- ปรับปรุงหม้อไอน้ำให้สามารถใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆได้ เช่น กะลาปาล์ม ถ่านหิน ไม้สับ ฟืน

แกลบ และ เศษวัสดุต่างๆ พร้อมการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

- ปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์ Economize, Air preheater, Deaerator

- เปลี่ยนท่อน้ำ , ท่อไฟ หรือซ่อมแซมบางส่วน ทั้งหม้อไอน้ำแบบ Water tube และ Fire tube

- ซ่อมแซม หรือ เปลี่ยน อิฐ ปูนต่างๆ ในหม้อไอน้ำ หม้อต้มน้ำมันร้อน (Refractory)

- งานออกแบบ และติดตั้งระบบท่อส่งไอน้ำ ท่อคอนเด็นเสท ท่อน้ำมันร้อน และระบบท่อต่างๆ

- ปรับปรุง ซ่อมแซม และเปลี่ยนระบบตะกรับเตาเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งทุกชนิด (stoker)

- ปรับปรุง ซ่อมแซม และเปลี่ยนหัวพ่นไฟเชื้อเพลิงแก็ส และน้ำมันเตา (burner)

- ออกแบบระบบติดตั้ง ระบบบำบัดแก็สไอเสียจากหม้อไอน้ำแบบต่างๆ (pollution)

- ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ (computer control, scada)


การบริการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ / หม้อน้ำมันร้อน
- ตรวจรับรองและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ / หม้อน้ำร้อนประจำปี
- บริการปรับปรุงระบบการทำงาน, การเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ ทุกชนิดเชื้อเพลิง
บริการตรวจวัดประสิทธิหม้อไอน้ำ หม้อน้ำมันร้อน ด้วยเครื่องพิเศษ
- บริการตรวจสอบระบบควบคุมการทำงาน, ระบบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ
- บริการบำรุงรักษาตามระยะเวลาของหม้อไอน้ำ, หม้อน้ำมันร้อน แบบรายปี - บริการทำความสะอาดหม้อไอน้ำ ด้านน้ำ ล้างตะกรันด้วยน้ำยาเคมีคุณภาพสูง - บริการทำความสะอาดหม้อไอน้ำ ด้านไฟ แยงเขม่าดัวยเครื่องมือพิเศษ
บริการซ่อมแซม ปรับปรุงชิ้นส่วนรับความดัน (Pressure Part) โดยวิศวกรที่ชำนาญ
- จำหน่ายชิ้นส่วน, อุปกรณ์ต่างๆ, อะไหล่หัวพ่นไฟ และปะเก็นต่างๆ ของหม้อไอน้ำ

 

© 2000-2008 CopyRight by Thai K. Boiler Co.,Ltd.
Tel. 024208046  Fax. 024202358  Website. www.thaikboiler.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login