นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 L
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100L
RM100 L เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบติดตั้งเข้ากับท่อส่งในส่วนของการผลิต ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับอัตราการไหลของสารและขนาดของท่อที่จะติดตั้งได้ซึ่งจะเป็นการวัดแบบ on-line
Last Update : 15:11:16 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Industrial Viscometer) RM100 i
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100i
RM100 i เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่บรรจุอยู่ในภาชนะขนาดใหญ่ แบบจุ่มหัววัดลงในสารละลาย
Last Update : 15:06:05 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 PLUS
RM100 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:02:28 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) RM100 CP2000 PLUS
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : RM100 CP2000 PLUS
RM100 CP2000 PLUS เป็นเครื่องวัดความหนืดแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลายที่สามารถทำความเร็วรอบและค่าแรงบิด (torque)ได้สูงที่สุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
Last Update : 15:01:48 02/08/2019
เครื่องวัดความหนืด (Viscometer) Portable B-ONE
Brand : LAMY RHEOLOGY
Model : Portable B-ONE
Portable B-ONE เป็นเครื่องวัดความหนืดชนิดพกพาแบบจุ่มหัววัดให้หมุนในสารละลาย แบบพกพา
Last Update : 15:00:51 02/08/2019

Page View  927  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องระเหยสารโดยใช้ไนโตรเจน 12 ตัวอย่าง


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   8.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน
Brand:   Organomation, USA. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

12 Position Nitrogen Evaporator

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน 12 ตัวอย่าง

  • สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนการนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก
  • มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ การใช้งานไม่สลับซับซ้อน
  • สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซได้ในแต่ละตำแหน่งของหลอด พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน
  • มีตัวกรองก๊าซไนโตรเจน
  • มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกิน
  • ตัวให้ความร้อนเป็น water bath ทำอุณหภูมิได้ถึง 90 องศาเซลเซียส
  • สำหรับใช้งานกับ 12 ตัวอย่าง
 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login