นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]

Page View  533  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องระเหยสารโดยใช้ไนโตรเจน 24 ตัวอย่าง


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน
Brand:   Organomation, USA. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

24 Position Nitrogen Evaporator

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน 24 ตัวอย่าง

  • สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนการนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก
  • มีขนาดเล็ก พื้นที่ในการติดตั้งเพียง W41 x D38 x H84 เซนติเมตร
  • สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซได้ในแต่ละตำแหน่งของหลอด พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน
  • มีตัวกรองก๊าซไนโตรเจน
  • มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกิน
  • ตัวให้ความร้อนเป็น water bath ทำอุณหภูมิได้ถึง 90 องศาเซลเซียส
  • สำหรับใช้งานกับ 24 ตัวอย่าง
 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login