นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  935  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องระเหยสารปริมาณน้อยโดยใช้ไนโตรเจน Small Batch


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   8.เครื่องระเหยสารโดยการเป่าไนโตรเจน
Brand:   Organomation, USA. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

MICROVAP: Nitrogen Evaporator for microcentrifuge tubes

เครื่องระเหยสารละลายด้วยก๊าซไนโตรเจน Microvap

  • สำหรับการเตรียมสารละลายให้เข้มข้นก่อนการนำไปวิเคราะห์ โดยการใช้ก๊าซไนโตรเจนเป่าไล่ไอระเหยของสารละลายออก
  • เหมาะสำหรับตัวอย่างที่มีปริมาตรน้อยๆ เช่น microcentrifuge tube
  • สามารถปรับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจนได้ในแต่ละแถวของหลอด พร้อมมีตัววัดระดับอัตราการไหลของก๊าซไนโตรเจน
  • มีระบบป้องกันอุณหภูมสูงเกินพร้อมปุ่ม reset
  • ชุดให้ความร้อนเป็น Aluminium Heat Block แบบดิจิตอล แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข ทำอุณหภูมิได้ถึง 130 °C  มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ± 0.5 °C
  • มีให้เลือกใช้งานหลายขนาดดังนี้

-      สำหรับ  15 ตัวอย่าง ใช้งานกับหลอดขนาด dia. 10 – 22 mm.

-      สำหรับ  24 ตัวอย่าง ใช้งานกับหลอดขนาด dia. 10 – 17 mm.

 

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login