นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]

Page View  499  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง รุ่น Freezemobile


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
Brand:   SP Scientific - Virtis, USA. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง รุ่น Freezemobile

เป็นเครื่องทำแห้ง ( Freeze Dryer) ที่มีขนาดความจุของช่องดักจับน้ำแข็งขนาดใหญ่  25 ลิตร หรือ 35 ลิตร / เลือกขนาดของตัวทำความเย็นได้ที่  -53°C, -70°C และ -85°C / มีอุปกรณ์สำหรับใช้กับภาชนะทำแห้งแบบต่างๆ

-          สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

-          ผนังภายในช่องทำเย็นเรียบทำให้ประสิทธิภาพในการละลายน้ำแข็งดีขึ้น

-          ติดตั้งปั๊มสุญญากาศอยู่ภายในตัวเครื่อง สะดวกต่อการ เติมและถ่ายน้ำมันของปั๊ม

-          สามารถติดตั้งอ่างแช่เย็นตัวอย่างไว้ภายในเครื่องหรือเลือกใช้แบบแยกเครื่องได้

อ่างแช่ตัวอย่างแบบติดตั้งในตัวเครื่อง

อ่างแช่ตัวอย่างแบบแยกออกจากเครื่อง

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login