เครื่องวัดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร รุ่น VMT
Model : VMT
สามารถใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISEE , DIN, BS , ISO และช่วงมาตรฐานอื่นๆ โดยมีหัววัด Geophone ชนิด 3 แกน (Triaxial) ตรวจวัดแนวแกนของการสั่นสะเทือน (แกนนอน x, y และแกนตั้ง z) โดยใช้หัววัด Geophone เดียวสำหรับทุกมาตร
Last Update : 15:17:06 14/05/2019
Photocatalytics filters
Brand : BMB Technologies & Services SRL
Filters for the treatment of odors from coverages of tanks of sewage treatment plants, storage tanks of chemicals, petrochemicals and organic putrescibile material, room processes that develop unpleasant odors, air from suction systems. It ?a fully green technology as it takes advantage to purify the energy of daylight. It doesn?t requires electrical connections. The filters are sized according to the specific needs of air treatment. The filter has one side with active carbons which have the task of adsorbing the pollutants and one side with titanium dioxide, which when activated by daylight energy, oxidizes the adsorbed compounds and in this way, activated carbons are regenerated.
Last Update : 10:05:30 23/04/2018
Olfactometer TO8
Brand : Olfasense
Model : TO8
The popularity of the TO8 is indisputable: it is the most sold olfactometer worldwide. It meets all requirements of a dilution device for olfactometric measurements according to EN 13725. It uses a unique and specially designed dilution system for odour samples.
Last Update : 15:39:24 12/02/2018
Liquids and Solids - IDentification (LS - ID)
Brand : AirSense
Model : LS - ID
LS-ID Liquids and Solids ? IDentification The pocket size LS - ID is the smallest Raman spectrometer of its kind developed for fast On-Site Identification of Liquids and Solids: Drugs, Explosives, Illicit Narcotics and Hazardous Materials.
Last Update : 15:43:43 09/02/2018
aerotracer
Brand : AirSense
Model : aerotracer
aerotracer A powerful tool which will definitely reduce the total downtime of your aircraft The aerotracer detects, identify and localize the source of smells in or around an aircraft.
Last Update : 15:31:40 09/02/2018

Page View  945  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ นํ้า และดิน โดยวิธี GC-PID เพื่อการตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   Defient Technology 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบของเบนซีนโทลูอีน, เอทิลเบนซีนและไซลีน (BTEX) และสารอินทรีย์อื่น ๆ ระเหย (VOCs) ในน้ำอากาศและดิน
     
 

เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ นํ้า และดิน โดยวิธี GC-PID เพื่อการตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่
Model : FROG-5000

 

 • ส่วนสำคัญหลักของเครื่องเพื่อการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs หรือสารประกอบเคมี จะประกอบด้วยส่วนของ Purge and trap, Micro-GC column, และ PID (10.6 eV.)
 • เครื่องสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่อยู่ในอากาศ (EPA Method TO17 Adaptation) นํ้า (EPA Method 5030/5021) และดิน (Soil) (EPA Method 5030/5035) ได้
 • Column เป็นแบบ Stainless Steel Micro-GC ความยาว 2.5 เมตร หรือ 5.2 เมตร
 • อุณหภูมิของ Column สามารถโปรแกรมได้ จากอุณหภูมิห้อง ถึง 150 องศาเซลเซียส
 • ตัวอย่างสามารถถูกวิเคราะห์ได้ภายในประมาณ 10 นาที มีการตรวจวัดความเข้มข้นได้ละเอียดในระดับ ppb
 • เครื่องมีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานในภาคสนาม และนํ้าหนักเบาน้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่)
 • เครื่องมีแบตเตอรี่ชนิด Lithium-Ion สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง แสดงอายุของแบตเตอรี่และมี Charger เป็นแบบ Built-in
 • เครื่องสามารถใช้งานได้กับไฟฟ้า 220 V 50-60 Hz
 • เครื่องมีปั้มอากาศ (Air Pump), Molecular Sieve, และ Activated Carbon เพื่อทำให้อากาศสะอาดและใช้เป็นตัวพา (Carrier Gas) แทนการใช้ถังก๊าซอัดอากาศ (Compressed gas cylinder)
 • เครื่องสามารถถูกเชื่อมต่อกับ PC และทำงานร่วมกันได้
 • มีโปรมแกรมวิเคราะห์ (Chromatography analysis software) ประกอบการใช้งานของเครื่อง และสามารถตั้ง Flow Rate ได้โดยผ่าน Software
 • เครื่องสามารถ RUN ตัวอย่างทั้งแบบมีการเชื่อมต่อหรือไม่เชื่อต่อกับ PC ได้
 • สามารถแสดงผลการตรวจวิเคราะห์บนหน้าจอของเครื่องได้ เช่น Chromatograph, Retention time, Concentration of the sample หากเครื่องมีการเชื่อมต่อกับ PC จะสามารถแสดงข้อมูลสด (Live data) บน PC ด้วย Software
 • ข้อมูล (Chromatography Data) สามารถถูกเก็บบนหน่วยความจำ2 GB SD Card
 • การเชื่อมต่อของเครื่อง (Interface) เป็นแบบ Standard RS-232 port
 • สามารถเพิ่มอุปกรณ์(In-line air sample dilutor) ได้ภายหลัง เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องสำหรับVOCs ที่มีระดับความเข้มข้นสูง โดยการทำให้เจือจางได้ 50 หรือ 400 เท่า

Portable Gas Chromatography for VOCs

Screening with Meaning

Features

 • Chemical identification and concentration under 10 minutes in under 10 minutes
 • Highly Portable – Only 4.8 lbs. (2.1kg)
 • 9-Hour Battery Life
 • No specialty gases required
 • Easy to program GC temperature
 • Simple calibration process
 • Quantitative results display on screen
 • Chromatograms display real-time on computer
 • Easy–to -use analysis software
 • All test data stored in on board memory

Application

 • Environmental Monitoring
 • Industrial Hygiene
 • Indoor Air Quality
 • Vapor Intrusion
 • Process Monitoring
 • Laboratory and Field Analysis
 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150150  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login