เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV ระบบปิด / UV-FAN
Brand : Light Progress (ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.621/2553)
Model : M1/25, M2/55
Last Update : 10:21:33 06/12/2017
หน้ากากเต็มหน้า 3M FF400
Brand : 3M
Model : FF400
เป็นอุปกรณ์ที่สวมใส่กับใบหน้า ครอบคลุมจมูก ปาก และ ดวงตา เพื่อกรองสารอันตรายซึ่งปนเปื้อนอยู่ในบรรยากาศ ไม่ให้ผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วยส่วนหน้ากาก และตัวกรอง ใช้งานสะดวก น้ำหนักเบา
Last Update : 13:12:26 16/11/2017
เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นกลิ่น เพื่อการเฝ้าระวังเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพประชาชน
Brand : PCA Technology
Model : Olfosense
เครื่องมือควบคุมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างเครือข่ายมืออาชีพสำหรับการตรวจสอบ 24 hr./day การตรวจสอบการรั่วไหลของกลิ่นมากกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่และในปริมณฑลของพืช (หลุมฝังกลบปุ๋ยหมัก / พืชแบบไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยอาหารเคมีและเปโตรเคมีพืช) นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายสำหรับการควบคุมคุณภาพอากาศที่มีคุณภาพการตรวจสอบผู้ใช้อากาศในเวลาจริง ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจะใช้เพื่อแสดงในเวลาจริงผลกระทบของกลิ่น / สารแพร่กระจายอยู่บนสนาม เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์กลางสำหรับการจัดการที่ง่าย มันสามารถนำมาใช้ประสบความสำเร็จสำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศในเขตเมืองจึงอนุญาตให้การควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องของประชาชนของชีวิต
Last Update : 10:35:50 16/11/2017
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ
Brand : Defient Technology
Model : TOCAM
Miniature Gas Chromatograph for VOCs in Air
Last Update : 13:46:16 06/11/2017
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ นํ้า และดิน โดยวิธี GC-PID เพื่อการตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่
Brand : Defient Technology
Model : FROG-5000
เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบของเบนซีนโทลูอีน, เอทิลเบนซีนและไซลีน (BTEX) และสารอินทรีย์อื่น ๆ ระเหย (VOCs) ในน้ำอากาศและดิน
Last Update : 15:49:09 03/11/2017

Page View  155  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ นํ้า และดิน โดยวิธี GC-PID เพื่อการตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   Defient Technology 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบของเบนซีนโทลูอีน, เอทิลเบนซีนและไซลีน (BTEX) และสารอินทรีย์อื่น ๆ ระเหย (VOCs) ในน้ำอากาศและดิน
     
 

เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs ในอากาศ นํ้า และดิน โดยวิธี GC-PID เพื่อการตรวจสอบปัญหาของ VOCs โดยตรงในพื้นที่
Model : FROG-5000

 

 • ส่วนสำคัญหลักของเครื่องเพื่อการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของ VOCs หรือสารประกอบเคมี จะประกอบด้วยส่วนของ Purge and trap, Micro-GC column, และ PID (10.6 eV.)
 • เครื่องสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างที่อยู่ในอากาศ (EPA Method TO17 Adaptation) นํ้า (EPA Method 5030/5021) และดิน (Soil) (EPA Method 5030/5035) ได้
 • Column เป็นแบบ Stainless Steel Micro-GC ความยาว 2.5 เมตร หรือ 5.2 เมตร
 • อุณหภูมิของ Column สามารถโปรแกรมได้ จากอุณหภูมิห้อง ถึง 150 องศาเซลเซียส
 • ตัวอย่างสามารถถูกวิเคราะห์ได้ภายในประมาณ 10 นาที มีการตรวจวัดความเข้มข้นได้ละเอียดในระดับ ppb
 • เครื่องมีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานในภาคสนาม และนํ้าหนักเบาน้อยกว่า 2.5 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่)
 • เครื่องมีแบตเตอรี่ชนิด Lithium-Ion สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่อง 9 ชั่วโมง แสดงอายุของแบตเตอรี่และมี Charger เป็นแบบ Built-in
 • เครื่องสามารถใช้งานได้กับไฟฟ้า 220 V 50-60 Hz
 • เครื่องมีปั้มอากาศ (Air Pump), Molecular Sieve, และ Activated Carbon เพื่อทำให้อากาศสะอาดและใช้เป็นตัวพา (Carrier Gas) แทนการใช้ถังก๊าซอัดอากาศ (Compressed gas cylinder)
 • เครื่องสามารถถูกเชื่อมต่อกับ PC และทำงานร่วมกันได้
 • มีโปรมแกรมวิเคราะห์ (Chromatography analysis software) ประกอบการใช้งานของเครื่อง และสามารถตั้ง Flow Rate ได้โดยผ่าน Software
 • เครื่องสามารถ RUN ตัวอย่างทั้งแบบมีการเชื่อมต่อหรือไม่เชื่อต่อกับ PC ได้
 • สามารถแสดงผลการตรวจวิเคราะห์บนหน้าจอของเครื่องได้ เช่น Chromatograph, Retention time, Concentration of the sample หากเครื่องมีการเชื่อมต่อกับ PC จะสามารถแสดงข้อมูลสด (Live data) บน PC ด้วย Software
 • ข้อมูล (Chromatography Data) สามารถถูกเก็บบนหน่วยความจำ2 GB SD Card
 • การเชื่อมต่อของเครื่อง (Interface) เป็นแบบ Standard RS-232 port
 • สามารถเพิ่มอุปกรณ์(In-line air sample dilutor) ได้ภายหลัง เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องสำหรับVOCs ที่มีระดับความเข้มข้นสูง โดยการทำให้เจือจางได้ 50 หรือ 400 เท่า

Portable Gas Chromatography for VOCs

Screening with Meaning

Features

 • Chemical identification and concentration under 10 minutes in under 10 minutes
 • Highly Portable – Only 4.8 lbs. (2.1kg)
 • 9-Hour Battery Life
 • No specialty gases required
 • Easy to program GC temperature
 • Simple calibration process
 • Quantitative results display on screen
 • Chromatograms display real-time on computer
 • Easy–to -use analysis software
 • All test data stored in on board memory

Application

 • Environmental Monitoring
 • Industrial Hygiene
 • Indoor Air Quality
 • Vapor Intrusion
 • Process Monitoring
 • Laboratory and Field Analysis
 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150150  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login