โครงสร้างคานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป
Brand : ยงคอนกรีต
Model : โครงสร้างคานเสาคอนกรีตสำเร็จรูป
เสา และคานคอนกรีตสำเร็จรูป YONG ได้รับมาตรฐานการผลิตและบริหารคุณภาพ ISO 9001 มีหลายขนาดตามความเหมาะสม
Last Update : 11:43:25 07/05/2018
เสาไฟฟ้าคอนกรีต
Brand : ยงคอนกรีต
Model : เสาไฟฟ้าคอนกรีต
ผลิตในความควบคุมดูแลของทีมวิศวกร ผ่านกรรมวิธีการผลิตตามมาตรฐานและการทดสอบผ่านจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
Last Update : 11:42:12 07/05/2018
เสาเข็มคอนกรีต
Brand : ยงคอนกรีต
Model : เสาเข็มคอนกรีต
เสาเข็มคอนกรีต ผลิตในความควบคุมดูแลของทีมวิศวกร รองรับน้ำหนักได้ดี แข็งแรง
Last Update : 10:42:50 07/05/2018
แผ่นพื้นสำเร็จรูป
Brand : ยงคอนกรีต
Model : แผ่นพื้นสำเร็จรูป
แผ่นพื้นสำเร็จรูป ถูกออกแบบมาให้สามารถรับน้ำหนักได้ดี ประหยัดเวลาในการก่อสร้างการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แข็งแรง คงทน
Last Update : 10:30:11 07/05/2018
ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
Brand : ยงคอนกรีต
Model : ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ที่ได้จากการเท หรือ หล่อในแบบหล่อที่มีขนาดต่างๆ ในโรงงานหรือในบริเวณเขตก่อสร้างให้เสร็จก่อนแล้วนำไปติดตั้ง
Last Update : 21:50:17 06/05/2018

Page View  249  
Product Information :

Product Name:  
คอนกรีตผสมเสร็จ


Product Category:   ก่อสร้างและโยธา
Product Sub-Category:   คอนกรีตผสมเสร็จ
Brand:   ยงคอนกรีต 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   คอนกรีตผสมเสร็จ ได้รับมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 213-2552 ใช้วัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ควบคุมสัดส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยการชั่งน้ำหนักสามารถทำให้ได้ ส่วนผสมคอนกรีตที่ถูกต้องแน่นอนและสม่ำเสมอ
     
 

คอนกรีตผสมเสร็จ YONG ได้รับมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 213-2552 และมาตรฐานการผลิตและบริหารคุณภาพ ISO 9001 ใช้วัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ควบคุมสัดส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยการชั่งน้ำหนักสามารถทำให้ได้ ส่วนผสมคอนกรีตที่ถูกต้องแน่นอนและสม่ำเสมอ

คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

รถขนส่งวัตถุดิบปูนซีเมนต์เพื่อรองรับการบริการลูกค้า

รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อรองรับการบริการลูกค้า

รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อรองรับการบริการลูกค้า

 

© 2000-2008 CopyRight by YONG CONCRETE CO.,LTD.
Tel. 034-510561-5  Fax. 034-510561-5 ต่อ 501  Website. https://www.yongconcrete.co.th
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login