นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  299  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดค่าความชื้นแบบพกพา


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ
Brand:   Sinar, U.K. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องวัดค่าความชื้นภาคสนามแบบพกพา (GrainSpear 6300)

-สำหรับการวัดความชื้นภาคสนาม เช่น ในโรงเก็บรักษาหรือภาชนะบรรจุขนาดใหญ่

-สามารถวัดตัวอย่างที่ถูกบรรจุได้ลึกลงไป 1 เมตร หรือ 2 เมตร

-วัดและแสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิได้จากชุดอ่านค่าที่อยู่ตรงด้ามจับด้านบน

-ในตัวเครื่องสามารถบันทึกชุดข้อมูลการวัดได้ 6 ชนิดตัวอย่าง (สามารถระบุชนิดตัวอย่างที่ต้องการได้)

-วัดตัวอย่างได้โดยไม่ต้องเลือกสุ่มตัวอย่าง ไม่ต้องชั่งน้ำหนัก ไม่ต้องบดตัวอย่าง

-ใช้แบตเตอรี่ขนาดAA 1.5 V จำนวน 4 ก้อน

 

The GrainSpear 6300 is the perfect solution for anybody looking to measure bulk foodstuffs. The highly sensitive, temperature compensated capacitance sensor is mounted on a 1 or 2 metre steel shaft allowing direct insertion into the heap. The moisture content and temperature can be read instantly from the digital display mounted on the top of the shaft.

The GrainSpear holds calibrations for six commodities allowing you to easily switch from measuring wheat to barley to oil seed rape all with a touch of a button. The six standard calibrations are; wheat, barley, oats, oil seed rape, peas and beans. Many alternative calibrations are available.

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login