นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]

Page View  163  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดความชื้นของเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ่ (Sinar 8100 Large Seed Analyzer)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ
Brand:   Sinar, U.K. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องวัดความชื้นของเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ่ (Sinar 8100 Large Seed Analyzer)

-เป็นเครื่องวัดความชื้นแบบรวดเร็วสำหรับเมล็ดพืชขนาดใหญ่เช่น โกโก้, ปาล์ม, อาหารสัตว์เม็ดขนาดใหญ่

-สามารถบันทึกชุดข้อมูลการวัดได้ 7 ชนิดตัวอย่าง

-สามารถอ่านค่าการวัดได้ในเวลาอันรวดเร็ว

-ใช้แบตเตอรีขนาด AA 1.5V จำนวน 4 ก้อน

 

The Sinar 8100 Large Seed Analyser is the perfect solution for measuring moisture and temperature in large seeds. Its unique sensor technology allows easy measurement of moisture in large particles without grinding or processing in any way. This makes it ideal for measuring cocoa beans, palm oil kernels, animal feeds or virtually any other granulated material.
The sensor cell allows accurate measurements on large samples of products that other moisture meters struggle to measure while its robust construction makes it ideal for measuring samples on the move. Results are displayed in 6 seconds so you are always up to date with the moisture content of your products.

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login