นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  540  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดสีของกาแฟคั่ว (The Lighttells CM-100 Coffee Roast Color Analyzer)


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ
Brand:   Sinar, U.K. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องวัดสีของกาแฟคั่ว (The Lighttells CM-100 Coffee Roast Color Analyzer)

-เป็นเครื่องวัดสีของกาแฟคั่วเพื่อการจำแนกระดับการคั่วกาแฟ สำหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพของกาแฟคั่ว (Coffee Roast)

-เหมาะสำหรับผู้ผลิตกาแฟคั่วและร้านกาแฟที่ต้องการควบคุมคุณภาพของกาแฟให้มีคุณภาพที่คงที่

-สามารถทำการวัดได้ภายใน 1 นาทีหลังจากเปิดเครื่อง และใช้งานต่อเนื่องได้ 6 ชั่วโมง

-บันทึกผลการวัดได้ 100 ค่า

 

The Lighttells CM-100 Coffee Roast Color Analyzer allow you to classify the roasting degree (or delta) between whole bean and ground to better understand the roasting curve and end result. The goal is for better quality control, whether you’re a coffee roasting vendor, coffee shop owner or passionate home roaster. The CM-100 supports fast key, has high accurate measurements, works on long hours (up to 6 continuous hours of use), its portable and easy to store.

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login