นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]

Page View  185  
Product Information :

Product Name:  
ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า New Branswick Innova 40/40R


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   ตู้แช่,ตู้อบเพาะเชื้อ,เครื่องเขย่าสาร (Freezer, CO2 Incubator,Shaker)
Brand:   Eppendorf, Germany. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า (New Brunswick Incubator Shaker) รุ่น Innova® 40/40 R

- เป็นเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ มีระบบการเขย่าแบบวงกลมในแนวนอน (Benchtop Incubator Shaker) ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor

- ระบบขับเคลื่อนการเขย่าใช้ลูกเบี้ยว 3 ตัว พร้อมระบบถ่วงน้ำหนัก (Triple-eccentric counter-balanced drive)

- ฝาเปิดปิดแบบโปร่งใส สามารถมองเห็นการทำงานภายในเครื่องได้  

- แผงควบคุมการทำงานของเครื่องและจอแสดงผลอยู่ด้านหน้าของเครื่องแบบ LCD display

- ความเร็วของการเขย่าได้ตั้งแต่ 25 ถึง 500 รอบต่อนาที

- ตั้งเวลาการเขย่าได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 99.9 ชั่วโมง และเขย่าแบบต่อเนื่องได้

- ตั้งอุณหภูมิได้ ดังนี้

Innova 40 : 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 80 องศาเซลเซียส

Innova 40R : 20 องศาเซลเซียส ต่ำกว่าอุณหภูมิห้องถึง 80 องศาเซลเซียส

- ตั้งโปรแกรมการทำงานได้

- รองรับถาดเขย่าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 46 x 46 เซนติเมตร และรองรับฟลาสก์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ถึง 3,000 มิลลิลิตร

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login