นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  376  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น 5424 / 5424R


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   เครื่องปั่นเหวี่ยง Eppendorf
Brand:   Eppendorf, Germany. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge) รุ่น 5424 / 5424R

  1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิได้ สามารถใช้กับหัวปั่นแบบ Fixed-Angle Rotor  สำหรับหลอดทดลองขนาดเล็ก (Microcentrifuge tubes) ขนาด 1.5 หรือ 2.0 มิลลิลิตร x 24 หลอด
  2. ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ของการปั่นเป็นแบบ Maintenance-free drive System    
  3. สามารถตั้งความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 15,000 รอบต่อนาที (rpm) และตั้งความเร็วแบบ RCF (g-force) ได้ไม่น้อยกว่า 21,130 x g ขึ่นอยู่กับหัวปั่น
  4. สามารถตั้งเวลาในการปั่นเหวี่ยงได้ตั้งแต่ 30 วินาที ถึง 9 : 59 ชั่วโมง และแบบต่อเนื่อง (Continuous)
  5. สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -10 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียส และสามารถตั้งระบบทำความเย็นอย่างรวดเร็วได้ (FastTemp) เฉพาะในรุ่น 5424R
  6. มีถาดน้ำทิ้ง (Condensation drain) ด้านล่างของเครื่อง  เพื่อป้องการการสะสมของน้ำอันเป็นสาเหตุให้เกิดการผุกร่อนภายในช่องปั่นเหวี่ยง
  7. หน้าจอแสดงความเร็วรอบ เวลา อุณหภูมิเห็นได้ชัดเจน 
  8. มีระบบล็อคฝา เพื่อป้องกันอันตราย โดยฝาจะเปิดได้เมื่อเครื่องหยุดทำงานเท่านั้น
  9. มีระบบ OptiBowl โดยเครื่องสามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องปิด rotor lid และไม่มีเสียงรบกวน
  10. หัวปั่นและฝาหัวปั่นสามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อได้ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที (Autoclavable)
 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login