นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  284  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ (pH Meter) รุ่น ST3100


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   4.เครื่องชั่งนำ้หนัก,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องมือพื้นฐานในห้องแลป
Brand:   Ohaus, USA. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ (pH Meter) รุ่น ST3100

เป็นเครื่องที่สามารถวัดได้ทั้งค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่าการนำไฟฟ้าและค่าของแข็งทั้งหมดที่อยู่ในสารละลาย(TDS) แบบตั้งโต๊ะ (Bench Top) จอแสดงผลเป็นแบบ  LCD  Backlight  ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและที่มีแสงสว่างน้อย

-  ความสามารถในการวัดของค่าต่างๆ เป็นดังนี้

   1.  วัดค่า pH ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00 /อ่านค่าละเอียด 0.01 pH / ค่าความถูกต้อง + 0.01 pH

   2.  วัดค่า mV ตั้งแต่ –1999 mV ถึง 1999 mV / อ่านค่าละเอียด  1 mV / ค่าความถูกต้อง + 1 mv

   3.  วัดค่าอุณหภูมิ ตั้งแต่ -5°C ถึง 110°C / อ่านค่าละเอียด 0.1°C  / ค่าความถูกต้อง + 0.5°C   

-  มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไปแบบ Manual  หรือ Automatic (กรณีต่อ ATC Probe)

-  มีโปรแกรมการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ได้ 3 จุด 

-  มีสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพของ Electrode บนหน้าจอ

-  มีระบบการอ่านค่าแบบอัตโนมัติพร้อมสัญลักษณ์แสดงหน้าจอ

-  บันทึกผลการวัดได้สูงสุด 99 ค่า

-  มี Electrode Arm สำหรับจับยึดหัววัดที่สามารถเลื่อนขึ้น-ลงให้ใช้งานได้สะดวก

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login