นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณอรทัย แสงสีดา
เจ้าหน้าที่ขาย
0890668070
[email protected]
คุณไตรภพ แจ้งจบ
เจ้าหน้าที่ขาย
0835428007
[email protected]
เครื่องบดตัวอย่าง Cemotec Sample Mill CM290
Brand : FOSS, Denmark
Model : CM290 Cemotec
Last Update : 10:08:53 12/10/2018
เครื่องบดตัวอย่าง Cyclotec Sample Mill CT293
Brand : FOSS, Denmark
Model : CT293 Cyclotec
Last Update : 10:08:30 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 1023
เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber
Last Update : 10:08:12 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหาร ( Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec 122/121
Last Update : 10:07:54 12/10/2018
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)
Brand : FOSS, Denmark.
Model : Fibertec8000
เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารแบบอัตโนมัติ
Last Update : 10:07:26 12/10/2018

Page View  252  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ (Conductivity Meter) รุ่น ST3100C


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   4.เครื่องชั่งนำ้หนัก,เครื่องวัดความชื้น,เครื่องมือพื้นฐานในห้องแลป
Brand:   Ohaus, USA. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ (Conductivity Meter) รุ่น ST3100C

เป็นเครื่องที่สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าและค่าของแข็งทั้งหมดที่อยู่ในสารละลาย(TDS) แบบตั้งโต๊ะ (Bench Top) จอแสดงผลเป็นแบบ  LCD  Backlight  ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและที่มีแสงสว่างน้อย

-  ความสามารถในการวัดของค่าต่างๆ เป็นดังนี้

   1.  วัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลาย 0.0 µS/cm – 199.9 mS/cm มีค่าความถูกต้อง +0.5 %

   2.  วัดค่า TDS (Total Dissolved Solid ) ตั้งแต่  0.1 mg/L  -  199.9 g/L   

   3.  วัดค่า Salinity ในสารละลาย 0.00 – 19.99 psu      

   4.  วัดค่าอุณหภูมิ ตั้งแต่ 0°C ถึง 100°C / อ่านค่าละเอียด 0.1°C  / ค่าความถูกต้อง + 0.3°C   

- หัววัด (Electrode) เป็นแบบ 4 rings ที่สามารถวัดค่าอุณหภูมิและชดเชยค่าการวัดได้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน

- สามารถเลือกสารมาตรฐาน (Conductivity standard solution) ในการ calibrated หัววัดค่าการนำไฟฟ้า มีค่าให้เลือกใช้อยู่ 3 ค่า ได้แก่  84 µS/cm, 1413 µS/cm และ 12.88 mS/cm

-  มีระบบการอ่านค่าแบบอัตโนมัติพร้อมสัญลักษณ์แสดงหน้าจอ

-  มี Electrode Arm สำหรับจับยึดหัววัดที่สามารถเลื่อนขึ้น-ลงให้ใช้งานได้สะดวก

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login