กระบะดัมพ์ (หิน-ทราย)
ติดตั้งบนรถ 6 ล้อ 2.25 x 4.00 x 06.0 ม.
Last Update : 10:25:12 08/05/2019
กระบะเหล็ก
ติดตั้งบนรถ 6 ล้อ 2.36 x 5.60 x 2.00 ม.
Last Update : 10:24:17 08/05/2019
กระบะพื้นเรียบ
ติดตั้งบนรถ 10 ล้อ 2.55 x 6.20 ม.
Last Update : 10:23:06 08/05/2019
กระบะดัมพ์ (หิน-ทราย)
ติดตั้งบนรถ 10 ล้อ 2.55 x 6.10 x 1.40 ม.
Last Update : 10:19:11 08/05/2019
กระบะดัมพ์ (เกษตร)
ติดตั้งบนรถ 10 ล้อ 2.55 x 6.20 x 2.20 ม.
Last Update : 10:18:00 08/05/2019
กระบะดัมพ์ (อลูมิเนียม)
ติดตั้งบนรถ 10 ล้อ 2.55 x 6.10 x 2.20 ม.
Last Update : 10:15:50 08/05/2019
รถพ่วงพื้นเรียบ 6.20 ม 2 เพลา
2.55 x 6.20 ม.
Last Update : 10:14:32 08/05/2019
รถพ่วงกระบะเหล็ก 6.20 ม. 2 เพลา
2.55 x 6.20 x 2.20 ม.
Last Update : 10:13:13 08/05/2019

Page View  165  
Product Information :

Product Name:  
รถกึ่งพ่วงคอนเทนเนอร์ (ก้างปลา) 12.10 ม. 2 เพลา


Product Category:   รถยนต์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับรถยนต์
Product Sub-Category:   รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
Brand:    
Product Type :  
Short Description :   2.55 x 12.10 ม.
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by Meechoke Rungroenkit Co., Ltd.
Tel. 044-938925-29/093-3258687  Fax. 044-938925/044-491121  Website. www.meechoke-truck.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login