เหล็กเส้นกลม
เหล็กเส้นกลม มีลักษณะหน้าตัดเป็นทรงกลม ผิวเรียบ ไม่มีปีก เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องการการรับน้ำหนักที่มากนัก งานคอนกรีด อาทิ เหล็กปอกในคานหรือเสา งานเหล้กเสริมคอนกรีต งานเฟอร์นิเจอร์ รั้ว อาคาร เป็นต้น
Last Update : 22:35:40 09/10/2019
เหล็กเอชบีม
เหล็กเอชบีม มีรูปทรงเป็นตัวเอช ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ มีความทนทานสูง และแข็งแรงมาก อีกทั้งยังมีรูปร่างสวยงามในงานก่อสร้าง จึงนิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้าง อาทิ เสาโรงงาน คาน โครงหลังคา เป็นต้น
Last Update : 21:12:26 09/10/2019
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กข้ออ้อย มีลักษณะหน้าตัดเป็นทรงกลมที่มีบั้ง มีแรงยึดเกาะพื้นที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูงมาก โครงสร้างแข็งแรง อาทิ อาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน เขื่อน เป็นต้น
Last Update : 13:07:43 05/10/2019
เหล็กไอบีม
เหล็กไอบีม มีรูปทรงเป็นตัวไอ ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ มีความทนทานสูง และแข็งแรงมาก สามารถรับแรงอัดในการก่อสร้าง จึงนิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างที่ต้องการการรับน้ำหนักมากๆ อาทิ เสาโรงงาน คาน รางเครน เป็นต้น
Last Update : 13:06:14 05/10/2019
เหล็กท่อดำ
เหล็กท่อดำ(Carbon Steel Pipe) มีรูปทรงหน้าตัดเป็นวงกลมแบบกลวง มีลักษณะเป็นท่อยาว มีความสามารถในการรับแรงดัน แข็งแรง และมีน้ำหนักเบา นิยมใช้ในงานท่อลำเลียงต่างๆ งานก่อสร้างและงานตกแต่งทั่วไป อาทิ ท่อร้อยสายไฟ ท่อประปา นั่งร้าน รั้ว ประตู เป็นต้น
Last Update : 19:53:49 02/10/2019

Page View  248  
Product Information :

Product Name:  
เหล็กฉาก


Product Category:   โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ
Product Sub-Category:   เหล็ก - เหล็กกล้า
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เหล็กฉาก มีรูปทรงตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาส่งวิทยุ เสาโทรศัพท์ เป็นต้น
     
 

เหล็กฉาก (Angle Bar) คือ เหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 จากโรงงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน มีรูปทรงตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง โดยวิศวกร ออกแบบให้ 

เหล็กฉาก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาส่งวิทยุ เสาโทรศัพท์ เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วหากเป็น เหล็กฉาก ขนาดใหญ่จะใช้ทำเสาโครงสร้าง หากเป็นเหล็กฉากขนาดเล็ก อาจใช้ทำโครงสร้างเบาะของรถโดยสาร เป็นต้น

เหล็กฉาก หากได้มาตรฐานและคุณภาพดีนั้น ฉากต้องตั้งตรง 90 องศา เนื้อเรียบ มีความยืดหยุ่น และต้องมีด้านเท่ากันทั้งสองด้าน 


ขนาดของเหล็กฉาก 

เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม/1" x 1" x 1/8
เหล็กฉาก 25 x 25 x 5 มม/1" x 1" x 5 มม
เหล็กฉาก 30 x 30 x 3 มม/1 1/4" x 1 1/4" x 1/8
เหล็กฉาก 30 x 30 x 5 มม/1 1/4" x 1 1/4" x 5 มม
เหล็กฉาก 40 x 40 x 3 มม/1 1/2" x 1 1/2" x 1/8
เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม/1 1/2" x 1 1/2" x 3/16
เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม/1 1/2" x 1 1/2" x 5 มม
เหล็กฉาก 40 x 40 x 6 มม/1 1/2" x 1 1/2" x 1/4
เหล็กฉาก 45 x 45 x 4 มม
เหล็กฉาก 45 x 45 x 5 มม
เหล็กฉาก 50 x 50 x 3 มม/2" x 2" x 1/8
เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม/2" x 2" x 3/16
เหล็กฉาก 50 x 50 x 5 มม/2" x 2" x 5 มม
เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม/2" x 2" x 1/4
เหล็กฉาก 60 x 60 x 4 มม
เหล็กฉาก 60 x 60 x 5 มม
เหล็กฉาก 65 x 65 x 6 มม/2 1/2" x 2 1/2" x 1/4
เหล็กฉาก 65 x 65 x 8 มม/2 1/2" x 2 1/2" x 8 มม
เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม/3" x 3" x 1/4
เหล็กฉาก 75 x 75 x 9 มม/3" x 3" x 3/8
เหล็กฉาก 75 x 75 x 12 มม/3" x 3" x 1/2
เหล็กฉาก 90 x 90 x 7 มม
เหล็กฉาก 90 x 90 x 10 มม
เหล็กฉาก 90 x 90 x 12 มม
เหล็กฉาก 100 x 100 x 7 มม/4" x 4" x 7 มม
เหล็กฉาก 100 x 100 x 10 มม/4" x 4" x 10 มม
เหล็กฉาก 100 x 100 x 12 มม/4" x 4" x 1/2
เหล็กฉาก 100 x 100 x 13 มม/4" x 4" x 13 มม
เหล็กฉาก 120 x 120 x 8 มม
เหล็กฉาก 130 x 130 x 9 มม
เหล็กฉาก 130 x 130 x 12 มม
เหล็กฉาก 130 x 130 x 15 มม
เหล็กฉาก 150 x 150 x 12 มม/6" x 6" x 1/2
เหล็กฉาก 150 x 150 x 15 มม/6" x 6" x 5/8
เหล็กฉาก 150 x 150 x 19 มม/6" x 6" x 3/4
เหล็กฉาก 175 x 175 x 12 มม/7" x 7" x 1/2
เหล็กฉาก 175 x 175 x 15 มม/7" x 7" x 5/8
เหล็กฉาก 200 x 200 x 15 มม/8" x 8" x 5/8
เหล็กฉาก 200 x 200 x 20 มม/8" x 8" x 20 มม
เหล็กฉาก 200 x 200 x 25 มม/8" x 8" x 1"
เหล็กฉาก 250 x 250 x 25 มม/10" x 10" x 1"
เหล็กฉาก 250 x 250 x 35 มม/10" x 10" x 35 มม

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Chaowana Steel Co., Ltd.
Tel. 025252255  Fax. 025254412
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login