เหล็กแผ่นลาย เหล็กแผ่นตีนกา
เหล็กแผ่นลาย มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นผิวเป็นลวดลายนูน ผลิตจากเหล็กกล้านำไปรีดร้อนหรือหล่อใหม่ มีความแข็งแรง ทนทาน มีลวดลายที่ชัดเจน ทนต่อแรงเสียดทานได้ดี ใช้ในงานปูพื้นกันลื่นต่างๆ อาทิ งานปูพื้นกันลื่น บันได พื้นรถยนต์ พื้นรถบรรทุก เป็นต้น
Last Update : 10:46:19 16/04/2020
เหล็กเส้นกลม
เหล็กเส้นกลม มีลักษณะหน้าตัดเป็นทรงกลม ผิวเรียบ ไม่มีปีก เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องการการรับน้ำหนักที่มากนัก งานคอนกรีด อาทิ เหล็กปอกในคานหรือเสา งานเหล้กเสริมคอนกรีต งานเฟอร์นิเจอร์ รั้ว อาคาร เป็นต้น
Last Update : 22:35:40 09/10/2019
เหล็กเอชบีม
เหล็กเอชบีม มีรูปทรงเป็นตัวเอช ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ มีความทนทานสูง และแข็งแรงมาก อีกทั้งยังมีรูปร่างสวยงามในงานก่อสร้าง จึงนิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้าง อาทิ เสาโรงงาน คาน โครงหลังคา เป็นต้น
Last Update : 21:12:26 09/10/2019
เหล็กข้ออ้อย
เหล็กข้ออ้อย มีลักษณะหน้าตัดเป็นทรงกลมที่มีบั้ง มีแรงยึดเกาะพื้นที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูงมาก โครงสร้างแข็งแรง อาทิ อาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน เขื่อน เป็นต้น
Last Update : 13:07:43 05/10/2019
เหล็กไอบีม
เหล็กไอบีม มีรูปทรงเป็นตัวไอ ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง สำหรับใช้ในงานโครงสร้างเหล็กโดยเฉพาะ มีความทนทานสูง และแข็งแรงมาก สามารถรับแรงอัดในการก่อสร้าง จึงนิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างที่ต้องการการรับน้ำหนักมากๆ อาทิ เสาโรงงาน คาน รางเครน เป็นต้น
Last Update : 13:06:14 05/10/2019

Page View  230  
Product Information :

Product Name:  
เหล็กข้ออ้อย


Product Category:   โลหะและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโลหะ
Product Sub-Category:   เหล็ก - เหล็กกล้า
Brand:    
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เหล็กข้ออ้อย มีลักษณะหน้าตัดเป็นทรงกลมที่มีบั้ง มีแรงยึดเกาะพื้นที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูงมาก โครงสร้างแข็งแรง อาทิ อาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน เขื่อน เป็นต้น
     
 

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars; DB) เป็นเหล็กเส้นชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นปล้องๆ คล้ายอ้อยจึงถูกเรียกว่าเหล็กข้ออ้อย เนื่องจากมีลักษณะหน้าตัดเป็นทรงกลมที่มีบั้ง จึงทำให้มีแรงยึดเกาะพื้นที่ผิวสูง มีระยะบั้งเท่ากันตลอดทั้งเส้น ไม่มีรอยแตกร้าว  สามารถช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตได้เป็นอย่างดี นิยมนำไปใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูง นำไปทำเสาหรือคานเพราะต้องรับน้ำหนักและแรงเสียดทาน เหมาะสำหรับอาคารสูง คอนโดมิเนียม สะพาน เขื่อน ถนนคอนกรีต เป็นต้น

ตามมาตรฐาน มอก. 24-2536 กำหนดให้เหล็กข้ออ้อยมีชั้นคุณภาพหลายชั้น เช่น SD30, SD40, SD50 และ SD60 ซึ่ง SD30 จะหมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 3,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ SD40หมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม/เซนติเมตร ความยาวมาตรฐานของเหล็กข้ออ้อยอยู่ที่ 10 เมตร และ 12 เมตร

ปัจจุบันงานก่อสร้างส่วนใหญ่นิยมใช้เหล็กข้ออ้อยมากกว่าเหล็กเส้นกลม เหตุผลคือมีคุณภาพสูงกว่าทั้งแรงดึงและแรงยึดเกาะ ซึ่งสัดส่วนในการใช้ SD50, SD40 ยังมากกว่า SD30 อีกด้วย

ขนาดของข้ออ้อย

ข้ออ้อย 10 มม x 10 ม
ข้ออ้อย 12 มม x 10 ม
ข้ออ้อย 12 มม x 12 ม
ข้ออ้อย 16 มม x 10 ม
ข้ออ้อย 16 มม x 12 ม
ข้ออ้อย 20 มม x 10 ม
ข้ออ้อย 20 มม x 12 ม
ข้ออ้อย 22 มม x 10 ม
ข้ออ้อย 22 มม x 12 ม
ข้ออ้อย 25 มม x 10 ม
ข้ออ้อย 25 มม x 12 ม
ข้ออ้อย 28 มม x 10 ม
ข้ออ้อย 28 มม x 12 ม
ข้ออ้อย 32 มม x 10 ม
ข้ออ้อย 32 มม x 12 ม
ข้ออ้อย 36 มม x 10 ม
ข้ออ้อย 36 มม x 12 ม
ข้ออ้อย 40 มม x 10 ม
ข้ออ้อย 40 มม x 12 ม


เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by Chaowana Steel Co., Ltd.
Tel. 025252255  Fax. 025254412  Website. www.chaowanasteel.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login