MeshGuard S เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ Battery-Powered Wireless Gas Detector
Brand : RAE Systems
Model : MeagGuard S
เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ ระบบ RAE ของเครื่องมือการตรวจจับแก๊ส MeshGuard โดย Honeywell นั้นเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญของเครือข่ายอัจฉริยะ MeshGuard สำหรับเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานทางด้านน้ำมันและแก๊ส
Last Update : 10:00:08 11/10/2019
เครื่องตรวจวัดประมาณเสียงสะสม รุ่น Spartan 730 (Noise Dosimeter)
Brand : Larson Davis
Model : Model 730
Wireless Worker Noise Measurement -- การวัดปริมาณเสียงแบบไร้สาย The SpartanTM Noise Model 730 เป็นเครื่องตรวจวัดที่ออกแบบมาสำหรับการวัดปริมาณเสียงสะสมของผู้ทำงาน ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวก โดยสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น LD Atlas โดยผ่านระบบไร้สายของอุปกรณ์ Smart Phone ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า, การแสดงผล และการดาวน์โหลดข้อมูล (ทั้งระบบ IOS และ Android)
Last Update : 13:44:32 26/07/2019
เครื่องวัดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร รุ่น VMT
Model : VMT
สามารถใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISEE , DIN, BS , ISO และช่วงมาตรฐานอื่นๆ โดยมีหัววัด Geophone ชนิด 3 แกน (Triaxial) ตรวจวัดแนวแกนของการสั่นสะเทือน (แกนนอน x, y และแกนตั้ง z) โดยใช้หัววัด Geophone เดียวสำหรับทุกมาตร
Last Update : 15:17:06 14/05/2019
Photocatalytics filters
Brand : BMB Technologies & Services SRL
Filters for the treatment of odors from coverages of tanks of sewage treatment plants, storage tanks of chemicals, petrochemicals and organic putrescibile material, room processes that develop unpleasant odors, air from suction systems. It ?a fully green technology as it takes advantage to purify the energy of daylight. It doesn?t requires electrical connections. The filters are sized according to the specific needs of air treatment. The filter has one side with active carbons which have the task of adsorbing the pollutants and one side with titanium dioxide, which when activated by daylight energy, oxidizes the adsorbed compounds and in this way, activated carbons are regenerated.
Last Update : 10:05:30 23/04/2018

Page View  529  
Product Information :

Product Name:  
MeshGuard S เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ Battery-Powered Wireless Gas Detector


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   RAE Systems 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
Short Description :   เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ ระบบ RAE ของเครื่องมือการตรวจจับแก๊ส MeshGuard โดย Honeywell นั้นเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญของเครือข่ายอัจฉริยะ MeshGuard สำหรับเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานทางด้านน้ำมันและแก๊ส
     
 

เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่

ระบบ RAE ของเครื่องมือการตรวจจับแก๊ส MeshGuard โดย Honeywell นั้นเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญของเครือข่ายอัจฉริยะ MeshGuard สำหรับเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานทางด้านน้ำมันและแก๊ส

ระบบ MeshGuard ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่รวดเร็วในพื้นที่ที่มีความต้องการต้นทุนจำนวนน้อยหรือผล ROI ปริมาณมาก  MeshGuard นั้นสามารถใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์ความแม่นยำที่เคลื่อนย้ายไปแต่ละสถานที่ได้ ซึ่งออกแบบมาสำหรับการตรวจจับแก๊สพิษและก๊าซไวไฟโดยเฉพาะ

APPLICATIONS การใช้งาน

 • การดำเนินการการขุดเจาะน้ำมันและแก๊ส
 • การผลิตน้ำมันและแก๊ส
 • การซ่อมบำรุงโรงงานตามกำหนด
 • ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
 • บริเวณที่เก็บถังบรรจุเชื้อเพลิง
 • อู่ต่อเรือและการเดินเรือ
 • มีการเคลื่อนย้ายและถอนการติดตั้งที่รวดเร็ว
 • ติดตั้งและดำเนินการง่าย
 • มีความทนทานและให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
 • เครื่องมืออเนกประสงค์เพื่อรองรับแอปพลิเคช่นต่างๆ

KEY FEATURES

 • เครือข่ายไร้สายแบบ Self-forming; อุปกรณ์จะเชื่อมต่อออนไลน์อัตโนมัติ
 • น้ำหนักเบาและมีความกะทัดรัด
 • ทนทานต่อสภาพอากาศตามมาตรฐาน IP-65 และมีบังโคลน (splash guard) สำหรับป้องกันตัวเซ็นเซอร์
 • ตัวเลือกการควบคุมที่หลากหลายสำหรับการเก็บข้อมูลแบบไร้สายได้ทันที (Real-time)
 • เครือข่ายแบบ Self-healing ส่งข้อมูลกลับไปยังตัวควบคุมได้อัตโนมัติผ่านเส้นทางการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 • พลังงานแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง 6 เดือน
 • การทำงานของ SolarPak ตลอด  24/7 (24 ชั่วโมง)
 • เป็นไปตามหลักการที่ใช้ป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า Intrinsically Safe (IS)
 • มีโครงยึดแม่เหล็ก (Magnetic mounting) สำหรับการติดตั้ง MeshGuard ได้รวดเร็วและสะดวก

RAE Systems

ระบบ REA โดยเครื่องมือตรวจวัด Honeywell MeshGuard จะตรวจจับแก๊สได้ครอบคลุมบริเวณกว้างโดยรอบ และมีความรวดเร็วในการโอนข้อมูลไปยังตัวควบคุมหลักในเครือข่ายวิทยุแบบ self-forming และ self-healing

MeshGuard นั้นปรับใช้งานได้ง่ายในงานอุตสาหกรรมและสำหรับการตรวจวัดระยะไกล เครื่องตรวจวัดทั้งหมดรองรับสภาพอากาศที่เป็นอันตราย- Class I, Division 1 หรือ Zone 0  อุปกรณ์เสริมต่างๆนั้นพร้อมใช้งานกับระบบตรวจจับแก๊สแบบไร้สายของ MeshGuard

RAE PowerPak

RAE PowerPak เป็นแบตเตอรี่แบบ external ที่สามารถชาร์จไฟได้ ทำหน้าที่เพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้เครื่อง MeshGuard

Powerpak รองรับ Class I, Division 1 (Zone 0)

สามารถเปลี่ยนแปลงความร้อนได้ในการใช้งาน

PowerPak ให้พลังงานเครื่องตรวจวัด LEL ได้ถึง 20 วัน หรือมากกว่า หรือสำหรับเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีได้ถึง 18 เดือน หรือมากกว่า

Mesh Router

เราท์เตอร์ Mesh (The Mesh Router) กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายให้เซ็นเซอร์สามารถทำงานในระยะห่างจากตัวควบคุมหลักได้ เครื่องตรวจวัด MeshGuard และ เราท์เตอร์จะทำงานร่วมกันเพื่อหาเส้นทางส่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับการอ่านข้อมูลของเซ็นเซอร์

MeshGuard จะแสดงผลความเสถียรของสัญญาณแบบไร้สายไม่ว่าอยู่สถานที่ใดก็ตาม ซึ่งจะช่วยกำหนดสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดของ MeshGuard ได้อย่างรวดเร็ว

เราท์เตอร์ MeshGuard เป็น อุปกรณ์ไร้สายแบบเคลื่อนย้ายได้ ประเภท Class I, Division 1 (Zone 0) ประกอบไปด้วยการทำงานขั้นต้น  2 ประการ ดังต่อไปนี้:

 1. ขยายขอบเขตการส่งผ่านแบบไร้สายระหว่างจุดต่างๆ

 2. ก่อนการปรับใช้เครื่องตรวจจับนั้น เราท์เตอร์  MeshGuard สามารถกระจายความแรงสัญญาณที่ตำแหน่งต่างๆได้ทันที (real-time) เนื่องจากเป็นอุปกรณ์แบบระบบการปรับใช้ (system deployment tool)

ราท์เตอร์ MeshGuard ดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ถึง 10 วัน หรือมากกว่า โดยพลังงานจากแบตเตอรี่ PowerPak แบบ internal หรือ 45 วัน หรือมากกว่าโดยพลังงานจากแบตเตอรี่แบบ external

 


MeshGuard Accessories

RadiantReader

–ส่งข้อมูลทันที (real time) แบบไร้สาย

 

RadiantReader ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครื่องตรวจจับแก๊สกับ PC แบบไร้สาย (wireless) และดำเนินการ ProRAE Guardian สำหรับการแสดงผลและการจัดการข้อมูล

 • RadiantReader สามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยตรง ไปยังเครื่องตรวจจับในระยะไกลได้ถึง 100 เครื่อง
 • ProRAE Guardian รับรอง RadiantReaders ได้มากถึง 5 เครื่อง เพื่อให้ได้ปริมาณความจุเท่ากับเครื่องตรวจจับจำนวน 500 เครื่อง

 • RadiantReader สามารถเชื่อมต่อกับ PC ได้โดยตรงผ่าน COM port RadiantReader 1 ตัว หรือมากกว่านี้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้จากการเชื่อมต่อ TCP/IP ผ่านอีเธอร์เน็ต เพื่อส่งข้อมูลของเซ็นเซอร์ไปยัง ProRAE Guardian หรือระบบการควบคุมกลุ่มที่ 3 ผ่าน   MODBUS TCP/IP.

 • การตั้งค่าในการเชื่อมต่อถึงกันนั้นทำให้เครื่องตรวจจับจำนวน 500 เครื่อง สามารถแสดงผลบนเครื่อง PC อื่นได้

 
 


EchoView

ระบบ RAE (The RAE Systems) ของ EchoView โดย Honeywell นั้น เป็นอุปกรณ์การแจ้งเตือน (alarm notification device) ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและทำงานภายใต้ความปลอดภัยแบบ  intrinsically safe (Class I, Division 1 and Zone 0) ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ของคุณในระยะไกลได้ มีการแสดงผลการอ่านค่าของเซ็นเซอร์ของเครื่อง MeshGuard ได้มากถึง 16 เครื่อง ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย และสามารถดึงข้อมูลการตรวจจับทั้งหมด ที่แสดงบนตัวควบคุมระบบได้

 • Class I, Division 1 (Zone 0) certified
 • Customs Union: 0Ex ia IIC T4 Ga/PO Ex ia I Ma
 • ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลการแจ้งเตือน แม้ไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ควบคุม
 • EchoView จะได้รับข้อมูลการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ได้โดยตรง จากอุปกรณ์ควบคุม
 • ดำเนินการการทำงานได้ถึง 10 วัน หรือมากกว่า ด้วยพลังงานแบตเตอรี่แบบ internal และ 45 วันหรือมากกว่า ด้วย  PowerPak แบบ external

แถบการแจ้งเตือน FA-300 แสดงการแจ้งเตือนที่สังเกตเห็นและได้ยินได้อย่างชัดเจน       เมื่อตัวควบคุมทำการแจ้งเตือน

SPECIFICATIONS

 

Size

9.45” x 26.98” x 8.52” (66 cm x 24 cm x 31.65 cm), including siren horn

Weight

16.35 lbs (7.42 kg), including cable

Enclosure material

Stainless steel light bases with polycarbonate lens covers; ABS siren horn

Audible alarm

117dB @ 3 m (10’)

Visual alarms

Four super-bright xenon strobe lights with polycarbonate lens covers (red, white, blue, amber)

Flash rate

1 flash per second

Primary Input

Permanently affixed cable with 6-pin male connector

Secondary Input

6-pin male connector

Cable Length

33’ (10 m)

Power Supply

Powered by 12-volt 2A outputs from controller

Operating Temperature

-13° F to +131° F (-25° C to +55° C)

เอกสารแนบ
 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150145  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login