นายพิสิษฐ์ สิงติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย B2
0816892913
[email protected]
คุณนันทวัน เนียมพันธุ์
หัวหน้าแผนกขาย SPD2
0814202827
[email protected]
คุณพัชราพร ภาเรือง
หัวหน้าแผนกขาย SPD3
089-2862505
[email protected]

Page View  943  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator) N-1210BS


Product Category:   เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Product Sub-Category:   03.เครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศและเครื่องมือพื้นฐาน
Brand:   EYELA, Japan. 
Product Type :   เครื่องมือ, เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
     
 

เครื่องระเหยสารแบบหมุนภายใต้สุญญากาศ (Rotary Evaporator) N-1210BS
ประโยชน์การใช้งาน;
-แยกสารละลาย/ทำละลายที่มีจุดเดือดต่างกันออกจากกัน
-กลั่นแยกสารระเหยที่ต้องการสกัดออกจากตัวอย่าง เช่น สมุนไพรต่างๆ
-กลั่นตัวทำละลายให้มีความบริสุทธิ์เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่
-ทำแห้งตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นผงหรือมีของแข็งปนอยู่
คุณสมบัติของเครื่อง;
- ส่วนของตัวชุดกลั่นสามารถแยกออกจากอ่างควบคุมอุณหภูมิได้ ปรับมุมการวางเครื่องให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน
- มีระบบป้องกันสารควบแน่นจากการกลั่นไหลย้อนลงไปในขวดตัวอย่าง
- การควบคุมการยกขึ้นลงแบบกดปุ่มควบคุม (Electric) และ กำหนดเองโดยผู้ใช้งาน (Manual)
- คอนเดนเซอร์แนวเอียงแบบ S : ออกแบบให้ตัวคอนเดนเซอร์มีพื้นที่ในการควบแน่นเพิ่มขึ้น เป็นชิ้นเดียวกับชุดข้อต่อ เหมาะสำหรับใช้งานกับตัวอย่างที่มีช่วงจุดเดือดกว้าง
ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่อง;
- ความเร็วรอบในช่วง 5 – 280 rpm แสดงค่าเป็นตัวเลข
- ความสามารถในการระเหยสูงสุดที่ 23 ml/min (การระเหยน้ำ)
- ระยะความสูงในการยกขึ้นของขาตั้งแบบ Electric 100 mm และ แบบ Manual 130 mm.
- อุณหภูมิของอ่างน้ำที่ทำได้ ดังนี้
* Water Bath : RT + 5°C ~ 90°C
* Water/ Oil Bath : RT + 5°C ~ 180°C

 

© 2000-2008 CopyRight by Sithiporn Associates Co.,Ltd.
Tel. 0-2881-9244, 0-2433-8331  Fax. 0-2433-1679, 0-2434-9510  Website. Sithiporn Associates, Co.ltd.
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login