เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบกระบอกสูญญากาศ (Vacuum Pump)
Brand : Olfasense
Model : Vacuum Pump
เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบกระบอกสูญญากาศ (Vacuum Pump)
Last Update : 14:49:34 06/03/2020
MeshGuard S เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ Battery-Powered Wireless Gas Detector
Brand : RAE Systems
Model : MeagGuard S
เครื่องตรวจจับแก๊สแบบไร้สาย ให้พลังงานโดยแบตเตอรี่ ระบบ RAE ของเครื่องมือการตรวจจับแก๊ส MeshGuard โดย Honeywell นั้นเป็นหน่วยโครงสร้างสำคัญของเครือข่ายอัจฉริยะ MeshGuard สำหรับเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อที่ใช้ในการตรวจจับแก๊สเพื่อความปลอดภัยในอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานทางด้านน้ำมันและแก๊ส
Last Update : 10:00:08 11/10/2019
เครื่องตรวจวัดประมาณเสียงสะสม รุ่น Spartan 730 (Noise Dosimeter)
Brand : Larson Davis
Model : Model 730
Wireless Worker Noise Measurement -- การวัดปริมาณเสียงแบบไร้สาย The SpartanTM Noise Model 730 เป็นเครื่องตรวจวัดที่ออกแบบมาสำหรับการวัดปริมาณเสียงสะสมของผู้ทำงาน ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวก โดยสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชั่น LD Atlas โดยผ่านระบบไร้สายของอุปกรณ์ Smart Phone ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่า, การแสดงผล และการดาวน์โหลดข้อมูล (ทั้งระบบ IOS และ Android)
Last Update : 13:44:32 26/07/2019
เครื่องวัดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร รุ่น VMT
Model : VMT
สามารถใช้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISEE , DIN, BS , ISO และช่วงมาตรฐานอื่นๆ โดยมีหัววัด Geophone ชนิด 3 แกน (Triaxial) ตรวจวัดแนวแกนของการสั่นสะเทือน (แกนนอน x, y และแกนตั้ง z) โดยใช้หัววัด Geophone เดียวสำหรับทุกมาตร
Last Update : 15:17:06 14/05/2019

Page View  1631  
Product Information :

Product Name:  
เครื่องตรวจวัดขนาดและปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM1, PM2.5 และ PM10) (OPC Particle Monitor)


Product Category:   การวัดและทดสอบ, เครื่องมือวัดและทดสอบ
Product Sub-Category:   เครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
Brand:   PCA Technologies 
Product Type :   สินค้า, ผลิตภัณฑ์ 
     
 

คุณสมบัติของเครื่องมีดังนี้

  1. เครื่องสามารถใช้งาน Outdoor และป้องกันน้ำและฝุ่นละอองที่ระดับ IP65
  2. อากาศที่มีอนุภาคฝุ่นละอองไหลผ่านลำแสงจะเกิดการกระเจิงแสง (Scattered light) มาสู่ตัวรับแสงแบบ Dual Photodetector จะสามารถทราบขนาดและปริมาณของฝุ่นละอองได้พร้อมกัน
  3. ขนาดของอนุภาคนี้จะสามารถตรวจวัดได้จะมีช่วงขนาด 0.35 ถึง 40 ไมโครเมตร มีอัตราดูดตัวอย่างอากาศปกติที่ 280 ml/min
  4. การตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็น mg/m3 ในช่วงเวลาจาก 1 ถึง 30 วินาที
  5. ข้อมูลการตรวจวัดจะถูกบันทึกลงในหน่วยความจำแบบ Memory card หรือ สามารถส่งข้อมูลออกภายนอกผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วย Router Modem แบบใส่ SIM Card
  6. แสดงข้อมูลการตรวจวัดผ่านซอฟต์แวร์เฉพาะ (Specific Software) โดยสามารถแสดงผลระบบกราฟ และแนวโน้มของ PM 1, PM 2.5 และ PM 10
  7. สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยทุกๆ 10 นาที หรือ สามารถกำหนดเวลาคำคำนวณเฉลี่ยได้เอง

MEASUREMENT

Particle range                            µm spherical equivalent size                    0.35 to 40

Size categorization                   Number of software bins                          24

Sampling Interval                     Histogram period (Secound)                   1 to 30

Total flow rate (typical)           L/min                                                        5.5

Sample flow rate (typical)       mL/min                                                     280

Max particle count rate            Particles/second                                      10,000
                                                                                          

                                                               

3. CONTINUOUS PARTICLE MEASUREMENT METHODS

          3.1 Mass and Mass Equivalent

                   3.1.1   Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM®)

                   3.1.2   Piezoelectric Microbalance

                   3.1.3   Beta Attenuation Monitor (BAM)

                   3.1.4 Pressure Drop Tape Sampler (CAMMS)

          3.2 Visible Light Scattering

                   3.2.1 Nephelometer

                   3.2.2 Optical Particle Counter (OPC)

                   3.2.3 Condensation Nuclei Counter (CNC)

                   3.2.4 Aerodynamic Particle Sizer (APS)

                   3.2.5 LIght Detection And Ranging (LIDAR)

 

© 2000-2008 CopyRight by EXECUTIVE TRADING LIMITED
Tel. 6625150145  Fax. 6625150144  Website. www.etlthai.com
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login