เนื้อแดดเดียวโคขุนโพนยางคำ
Brand : โคยุค
Model : 1
ส่วนประกอบ เนื้อโคขุน 90% เครื่องรสรส 10% ไม่ใช้วัตถุกันเสีย การเก็บรักษา : ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส น้ำหนักสุทธิ บรรจุ แพ็คละ 200 กรัม/แพ็ค ***(จัดจำหน่าย 5 แพ็คขึ้นไป)**** ราคา 750 บาท รวมค่าขนส่งแล้ว
Last Update : 15:33:58 22/05/2020

Page View  17  
Product Information :

Product Name:  
เนื้อแดดเดียวโคขุนโพนยางคำ


Product Category:   อาหารและเครื่องดื่ม
Product Sub-Category:   เนื้อแดดเดียวโคขุนโพนยางคำ
Brand:   โคยุค 
Product Type :  
Short Description :   ส่วนประกอบ เนื้อโคขุน 90% เครื่องรสรส 10% ไม่ใช้วัตถุกันเสีย การเก็บรักษา : ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส น้ำหนักสุทธิ บรรจุ แพ็คละ 200 กรัม/แพ็ค ***(จัดจำหน่าย 5 แพ็คขึ้นไป)**** ราคา 750 บาท รวมค่าขนส่งแล้ว
     
 

เนื้อแดดเดียวโคขุนโพนยางคำ ผลิตจากเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ที่ผลิตจากโคเนื้อลูกผสมระหว่างโคสายพันธุ์ยุโรปกับโคสายพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งผ่านกระบวนการเลี้ยง การแปรสภาพและตัดแต่งอย่างถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล และตามข้อกำหนดของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรป.กลางโพนยางคำ จำกัด ที่ผลิตในขอบเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม ใน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาแก อำเภอวังยาง อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม อำเภอนาหว้า อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดมุกดาหารใน 4 อำเภอ ได้แก้ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี อำเภอหนองสูง และจังหวัดบึงกาฬ 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเซกา

 

© 2000-2008 CopyRight by pon-yang-khram breeding cooperative nsc.ltd.
Tel. 042-704677-9  Website. http://www.pykbeef.blogspot.com/
disclaimer | privacy | contact us 

  Sale Login Warehouse Login Driver Login